Kvalitet & Styrning

Ett av FRIIs viktigaste uppdrag är att säkra etisk, transparent och professionell insamling av gåvor. Därför arbetar vi kontinuerligt med att stärka kvalitet och styrning i insamlingsorganisationer. Vi hjälper våra medlemmar med verktyg för etisk insamling, intern kontroll och styrning, redovisning och effektrapportering. FRII arbetar också med relaterad utbildning och opinionsbildning.

Förtroende och tillit är grundförutsättningar för att människor ska vilja skänka pengar. I takt med att fler organisationer ber om gåvor och arbetet med insamling av gåvor utvecklas och växer, är etisk insamling och öppenhet med hur organisationen styrs och förvaltas allt viktigare för att stärka förtroendet. Omvärlden och givarna ska lätt kunna ta del av resultat och effekter av organisationernas arbete och vad har man åstadkommit med pengarna. Man ska känna sig trygg med att insamlingsorganisationerna har ordning och reda i sin verksamhet och förvaltar pengar väl. Man ska helt enkelt känna sig trygg med sitt givande.

I rollen som branschorganisation stödjer FRII ett pågående kvalitetsarbete hos våra medlemsorganisationer. FRIIs samlade kvalitetsarbete utgörs av fyra delar:
– Etiska principer och vägledningar för insamling
– Styrande riktlinjer för årsredovisning
– FRIIs kvalitetskod för intern kontroll och styrning
– Effektrapportering

Du kan läsa mer om alla dessa delar genom att klicka vidare i menyn.

FRIIs kvalitetskod

För att upprätthålla och stärka förtroende för insamlingsorganisationer har FRII utvecklat en kvalitetskod som lanserades 2007.

Läs mer

riktlinjer för årsredovisning

Syftet med Styrande riktlinjer för årsredovisning är att visa på hur gåvor och pengar förvaltas i insamlingsorganisationerna.

Läs mer

Etiska principer och Vägledningar

FRIIs vägledningar är riktlinjer inom olika områden av insamling som vi rekommenderar att våra medlemmar följer för att verka för en etisk och professionell insamling av gåvor.

Läs mer

Effektrapport

För att mäta och utvärdera organisationens verksamhet och visa på samhällsnyttan sammanställer FRIIs medlemmar årligen en effektrapport.

Läs Mer

Granskning av insamling

FRII arbetar med att säkra intern kontroll, styrning och utvärdering.

Läs mer