Kvalitet & Styrning

FRII arbetar kontinuerligt med att stärka kvalitet och styrning i insamlingsorganisationer. Vi hjälper våra medlemmar med verktyg för etisk insamling, intern kontroll och styrning, redovisning och effektrapportering. FRII arbetar också med relaterad utbildning och opinionsbildning.

Förtroende och tillit är grundförutsättningar för att människor ska vilja skänka pengar. I takt med att fler organisationer ber om gåvor och arbetet med insamling av gåvor utvecklas och växer, är etisk insamling och öppenhet med hur organisationen styrs och förvaltas allt viktigare för att stärka förtroendet. Omvärlden och givarna ska lätt kunna ta del av resultat och effekter av organisationernas arbete och vad har man åstadkommit med pengarna. Man ska känna sig trygg med att insamlingsorganisationerna har ordning och reda i sin verksamhet och förvaltar pengar väl. Man ska helt enkelt känna sig trygg med sitt givande.

En av FRIIs viktigaste funktioner i rollen som branschorganisation att säkra upp ett ständigt pågående kvalitetsarbete hos våra medlemsorganisationer.

FRIIs samlade kvalitetsarbete utgörs av:
– FRIIs kvalitetskod
– Styrande riktlinjer för årsredovisning
– Effektrapportering
– Riktlinjer och vägledningar för insamling

Du kan läsa mer om alla dessa delar genom att klicka vidare i menyn.

FRIIs kvalitetskod

För att upprätthålla och stärka förtroende för insamlingsorganisationer har FRII utvecklat en kvalitetskod som lanserades 2007.

Läs mer

Styrande riktlinjer

Syftet med Styrande riktlinjer för årsredovisning är att visa på hur gåvor och pengar förvaltas i insamlingsorganisationerna.

Läs mer

Vägledningar

FRIIs vägledningar är riktlinjer inom olika områden av insamling som vi rekommenderar att våra medlemmar följer i syfte att stärka givarnas förtroende.

Läs mer

Effektrapport

För att mäta och utvärdera organisationens verksamhet och visa på samhällsnyttan sammanställer FRIIs medlemmar årligen en effektrapport.

Läs Mer

Granskning av insamling

FRII arbetar med att säkra intern kontroll, styrning och utvärdering.

Läs mer