Dataskydds-
förordningen

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning – GDPR – i kraft och ersatte Personuppgiftslagen (PuL). Den nya lagstiftningen syftar till ett förstärkt skydd för den enskilda individen och innebär vissa förändringar i hur personuppgifter får behandlas.

De stora skillnaderna jämfört med PuL är framför allt att det är vi som individer som äger rättigheterna till våra personuppgifter samt att organisationer och företag tydligt måste dokumentera och informera om sina processer och rutiner för behandling av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller alla delar av en medlemsorganisations verksamhet (insamling, personal, ekonomi, program etc) och det är ledningens ansvar att hantera det.

FRIIs roll

FRII arbetar för att underlätta medlemmarnas arbete med anpassningar till den nya förordningen. Vi har tagit fram en handledning, som är till hjälp för att anpassa verksamheten i sin helhet till förordningen, och så har vi utarbetat riktlinjer för behandling av personuppgifter för organisationer med insamlingsverksamhet.

Riktlinjer för dataskyddsförordningen 2.0

Med hjälp av en referensgrupp har FRII tagit fram riktlinjer för hur personuppgifter bör behandlas i relation till insamlingsverksamhet. Riktlinjerna tar upp de delar i förordningen som har störst betydelse för insamlingsorganisationer utifrån de särskilda förutsättningar som gäller för insamlingsverksamhet. Riktlinjerna finns nu i en version 2.0. Du hittar dem längre ner på sidan. Riktlinjerna ska diskuteras med Datainspektionen.

Mer information

För att få mer kunskap och den allra senaste informationen, titta på Datainspektionens hemsida om dataskyddsförordningen

Frågor?

Det är många olika aktörer som hjälper företag och organisationer med anpassningar till dataskyddsförordningen, men de har inte alltid djupgående kunskap om insamlingsverksamhet. Om ni har frågor, kontakta gärna oss på FRII på info(a)frii.se så hjälper vi er utifrån de resonemang referensgruppen har haft.

FRIIs riktlinjer för behandling av personuppgifter

FRIIs riktlinjer för dataskyddsförordningen 2.0

pdf

Handledning för dataskyddsförordningen

Är din organisation medlem i FRII? Då kan du få en handledning om dataskyddsförordningen som är ett bra verktyg för att se till att ni täcker in alla delar som krävs. Handledningen har tagits fram av juristen Axel Tandberg på uppdrag av FRII. Hör av dig till info(a)frii.se så skickar vi den.