Effektmätning

Effektrapporten syftar till att för givare, allmänheten och andra intressenter visa vilken nytta organisationen gör.

Kvalitetskoden ställer krav på att varje medlemsorganisation årligen upprättar en effektrapport utifrån FRIIs mall för effektrapportering.

Medlemsorganisationernas effektrapport ska publiceras på deras hemsida. Du kan även hitta länken till våra medlemmars effektrapporter på FRIIs medlemslista.

FRIIs mall för Effektrapportering

pdf

Frågor och svar om Effektrapportering av PwC

pdf