Effektmätning

Effektrapporten beskriver för givare, allmänhet och andra intressenter vilken nytta (effekt) organisationen gör.

FRIIs kvalitetskod ställer krav på att varje medlemsorganisation årligen upprättar en effektrapport utifrån FRIIs mall för effektrapportering. Du hittar mallen nedan. Medlemsorganisationens effektrapport ska publiceras på deras hemsida. Du kan även hitta länken till våra medlemmars effektrapporter på FRIIs medlemslista.

Här är också en länk till ett tidigare nummer av vårt nyhetsbrev Patos. Ett nummer på temat effektmätning. Här kan du kan du ta del av sex fördjupande artiklar på temat effekt.

Patos ”Om effekt”

FRIIs mall för Effektrapportering

pdf

Frågor och svar om Effektrapportering av PwC

pdf