etiska principer

En av FRIIs viktigaste uppgifter är att bidra till etiska och professionell insamling av gåvor. FRIIs vägledningar är ett sätt att underlätta för medlemsorganisationerna att bidra till ett tryggt givande.

FRIIs övergripande vägledningen för insamling måste alla medlemmar följa. FRIIs övriga vägledningar är riktlinjer inom olika områden av insamling som vi rekommenderar att våra medlemmar följer för att stärka givarnas förtroende och bedriva insamling på ett etiskt och professionellt sätt. På en internationell nivå har även gemensamma etiska principer antagits som FRII står bakom. Du hittar alla vägledningarna längre ner på sidan.

 

Vägledningar för insamling

Övergripande vägledning för insamling

pdf

Vägledning - insamling och värvning med hjälp av telefon

pdf

FRIIs vägledning för F2F och D2D nov 2017

pdf

Vägledning för bössinsamling

pdf

PM om Gåvor - 3 juli 2012

pdf

Givarens rättigheter

pdf

Gemensamma branschregler - Framtagen tillsammans med Swedma

pdf

International Statement of Ethical Principles in Fundraising Juli 2018

pdf