Vägledningar

FRIIs vägledningar syftar till att underlätta medlemsorganisationernas arbete.

FRIIs vägledningar är riktlinjer inom olika områden av insamling som vi rekommenderar att våra medlemmar följer i syfte att stärka givarnas förtroende och bedriva insamling på ett etiskt och professionellt sätt. På en internationell nivå har även gemensamma etiska principer antagits som FRII står bakom. Det finns även vägledningar för arbetet med att ta fram några av de styrande dokument som medlemsorganisationerna ska ha enligt FRIIs kvalitetskod. Du hittar alla dessa dokument nedan.

Vägledningar för insamling

Övergripande vägledning för insamling

pdf

Vägledning - insamling och värvning med hjälp av telefon

pdf

FRIIs vägledning för F2F och D2D nov 2017

pdf

Vägledning för bössinsamling

pdf

PM om Gåvor - 3 juli 2012

pdf

Givarens rättigheter

pdf

Gemensamma branschregler - Framtagen tillsammans med Swedma

pdf

International Statement of Ethical Principles in Fundraising Juli 2018

pdf

Vägledningar för styrande dokument enligt FRIIs kvalitetskod

Vägledning om sparande i insamlingsorganisationer

pdf

Vägledning för utformning av placeringspolicy

pdf

Vägledning för upphandling av leverantörer

pdf