Rädda Barnen söker Biträdande Regionchef Öst

Rädda Barnens Sverigeprogram befinner sig i en spännande, dynamisk fas. Som biträdande regionchef får du en nyckelroll i styrningen och utvecklingen av Sverigeprogrammets Östra region (där vi har 50 medarbetare på 8 kontor). I rollen ingår:
– Ekonomisk och verksamhetsmässig planering och uppföljning, inklusive budget och internkontroll.
– Metodstöd i planeringsarbetet och bidra till internt lärande inom planering och uppföljning.
– Arbete med finansiering: stödja medarbetare i finansieringsarbetet och bidra med underlag till ansökningar.
– Personalansvar för ca 10 medarbetare.
Du har erfarenhet av att hantera ekonomi och finansiering, gärna inom ideell sektor, och du har kunskap om förutsättningarna för idéburet socialt arbete.

Sista ansökningsdag: 2019-05-25

Läs originalannonsen och ansök här