Röda Korset söker en tematisk rådgivare asylmottagande, samhällsetablering och socialt hållbara städer

Enheten ger stöd till verksamheter som bedrivs av eller tillsammans med frivilliga, ofta i samverkan med andra aktörer i samhället. Aktuella och prioriterade tematiska områden är asylmottagande och samhällsetablering, socialt hållbara städer och socioekonomiskt utsatta områden samt målgruppen människor som faller utanför samhällets skyddsnät. Vi gör under de kommande åren bland annat en särskild satsning för att utveckla våra verksamheter i socialt utsatta områden inom vår nationella strategi om Socialt hållbara städer, där tematisk rådgivare har en bärande strategisk roll i de nationellt prioriterade förflyttningarna inom området.

Sista ansökningsdag: 2018-08-30

Läs originalannonsen och ansök här