Sveriges Stadsmissioner söker chef med ansvar för strategisk utveckling

Sveriges Stadsmissioner expanderar!
Sveriges Stadsmissioner är en ideell förening vars syfte är att stödja sina medlemmar – de lokala stadsmissionerna. I Sverige finns idag nio lokala Stadsmissioner. Efter 150 år av verksamhet i Sverige kommer nu de lokala Stadsmissionerna att börja samverka alltmer sinsemellan och jobba för att skapa ett gemensamt varumärke. Genom ett tätare samarbete och fler gemensamma processer vill vi skapa en Stadsmissionsrörelse där det regionala arbetet stöttar det lokala sociala arbetet. Vi vill arbeta mer för att stötta människor i utsatthet och genom utveckling av de lokala Stadsmissionerna kan vi vara med och göra samhället mänskligare. Vill du vara med i utvecklingen?

Sista ansökningsdag: 2019-05-26

Läs originalannonsen och ansök här