Medlem

Välkommen till FRII, insamlingsorganisationernas röst och branschorganisation. Vi verkar för att öka förtroendet för insamling genom kvalitetssäkring, kompetensutveckling och att driva frågor viktiga för insamling.

Som medlem i FRII sluter ni er till ett nätverk av närmare 160 medlemsorganisationer av alla storlekar. Ni får ta del av branschspecifika utbildningar och seminarier samt möjligheten att visa för allmänheten att ni följer riktlinjer för ett transparent, etiskt och tryggt givande.

Läs mer om FRIIs arbete med kvalitetssäkring och styrning
Läs mer om FRIIs opinionsarbete
Läs mer om FRIIs utbildningar
Lista på alla medlemmar i FRII