Här kan du läsa alla motiveringar till årets fantastiska vinnare i ”Årets Insamlare”

Motiveringar Årets insamlare 2017

Organisation World Animal Protection
Med berättelser baserade på både känslor och fakta tillsammans med en genomtänkt integrering av olika kanaler har World Animal Protection Sverige både lyckats värva givare och öka lojaliteten och utvecklat fler sätt för att fånga upp engångsgåvor. Resultatet är en kraftig ökning av intäkter och givare under 2017. World Animal Protection Sverige uppmärksammas särskilt för hur de samarbetat internt mellan insamling och kommunikation med ambitionen att tydliggöra sambandet mellan behovet av gåvor och ändamålen.

Kampanj – Friends och Snällkalendern
Genom att kombinera ett känt koncept tillsammans med en aktuell trend skapas en kampanj som både ligger rätt i tiden och har en fortsatt stor potential. Kampanjen har genom starka företagssamarbeten och entusiasm från media och allmänhet lyckats engagera både barn och vuxna för en snällare värld. Med Snällkalendern sätter Friends snällhet och givande i fokus i en tankeväckande kampanj som har tydlig koppling till organisationens verksamhet och ändamål.

Givare – Håkan Florin för Prostatacancerförbundet
Håkan har genom mångårigt och gediget arbete bevisat att viljan kan förflytta berg. Med entusiasm, kreativitet och outtröttligt arbete har han gjort allt ifrån att sprida information och värva medlemmar till att samla in pengar på nya och gamla sätt. Det har inneburit både ökat givande och stigande medlemstal. Dessutom har Håkans engagemang lett till att Värmlands läns landsting, som enda landsting i Sverige, infört en rutin för att upplysa alla män om prostatacancer och screening.

Kollega – Jenny Sjöberg Världsnaturfonden WWF
Med nyfikenhet, mod och framåtanda har Jenny drivit på för att testa nya kanaler och nya angreppssätt för insamling av gåvor. Hennes innovativa insamlingsarbete har resulterat i kontakt med nya målgrupper, hög lönsamhet och utnyttjande av ny teknik men också ett bredare engagemang för Världsnaturfonden WWF i stort. Jenny har dessutom alltid ett uppmuntrande ord till hands och stor vilja att hjälpa sina kollegor.

Företagssamarbete – Stena Line och Mercy Ships
Utöver ett klassiskt samarbete där personal och kunder engageras och organisationen får synlighet och pengar, underlättar Stena Line framför allt för sina medarbetare att vara volontärer vilket ger Mercy Ships kvalificerade personer till funktioner som är svåra att hitta rätt kompetens till. Med en tydlig verksamhetsnära koppling mellan Stena Lines kompetensområde och Mercy Ships behov och ändamål, har detta samarbete stor potential för såväl fördjupning och utveckling som att vara en inspiration för andra företag och organisationer.

Juryns specialpris – Årets stjärnskott
Ingen kan göra allt men alla kan göra något! Att som elvaåring dra igång en egen insamling för att andra barn ska få ett bättre liv med hjälp av Operation Smile är ett bevis på detta. Tack vare sin insamling har 10 andra barn fått tillgång till livsförändrande operationer. Alberts engagemang och omtanke är en inspiration för både barn och vuxna, och ger hopp om en ständigt bättre värld.