Medlemskap

Varför ska man bli medlem i FRII?

Som medlem i FRII sluter ni er till ett nätverk av närmare 160 medlemsorganisationer av alla storlekar och skälen till att vara medlem i FRII är flera. Trovärdighet, kvalitetsstämpel, legitimitet, branschspecifika utbildningar och seminarier är några dem. Att vara medlem i FRII ger en kvalitetsstämpel och är idag en självklarhet för många givare. Givarna kan känna sig trygga i att ni är en seriös insamlingsorganisation som arbetar för att upprätthålla förtroendet för insamlingsbranschen. Som medlem får ni möjligheten att visa för allmänheten att ni följer riktlinjer för ett transparent, etiskt och tryggt givande.

TROVÄRDIGHET, BRANSCHETISKA REGLER OCH KVALITET
Möjlighet att visa för era givare att ni följer betrodda regelverk och riktlinjer för transparent, etiskt och tryggt givande. Att vara medlem i FRII är en fråga om trovärdighet och legitimitet. För att upprätthålla förtroendet i insamlingsbranschen har FRII tagit fram ett antal branschetiska regler och vägledningar samt styrande riktlinjer för årsredovisning. Alla våra medlemmar följer därför FRIIs kvalitetskod- och effektrapportering. Det är även ett krav för att bli förmånstagare hos Postkodlotteriet.

MÖJLIGHET ATT PÅVERKA
Tillsammans blir vi starkare och med ert medlemskap blir vi än starkare. Ju fler medlemmar vi har desto starkare röst får vi när vi debatterar, opinionsbildar och jobbar med lobbying. Som medlem får ni möjlighet att vara del av FRIIs påverkansarbete i branschspecifika frågor t ex såsom avdragsrätt, regler för spel och lotterier med mera. Genom ett medlemskap i FRII får du också stöd i relationen till andra parter, till exempel Svensk Insamlingskontroll. Ni får även en röst internationellt, genom FRIIs medlemskap i EFA, European Fundraising Association.

UTBILDNING
Som medlem i FRII får ni delta i FRIIs utbildningar till en lägre kostnad samt medlemsunikt tillträde till frukostseminarier såsom Frukost med FRII, Samtal Om och andra branschspecifika nätverksträffar och workshops i aktuella ämnen enbart för medlemmar. Årligen anordnar vi Insamlingsforum, nordens största insamlingskonferens, FRIIs grundkurs i insamling, Certifierad fundraiser-utbildning i samarbete med Berghs School of Communication, FRIIs redovisningsdag, utbildningar för företagssamarbeten med fler.

NÄTVERK & INSPIRATION
Ni får som medlem i FRII tillträde till ett unikt nätverk av insamlingsorganisationer. Ni får också möjlighet att delta i referens- och arbetsgrupper samt utbyta erfarenheter och kunskap på våra seminarier och träffar.

SAMARBETEN
Som medlem i FRII erbjuds ni att delta i olika organisationsöverskridande samarbeten kring kampanjer och liknande. Till exempel Minnesgåvan, Testamentskampanjen och Aktiegåvan. Medlemmar i FRII erbjuds också rabatter hos ett antal leverantörer.

RÅDGIVNING
I FRII finner ni en kunskapsbank och ett bollplank. Till FRII kan ni alltid vända er i insamlingsfrågor. I vårt medlemsbrev Aktuell från FRII och via vår nyhetstidning Patos får ni också omvärldsbevakning, nyheter och statistik – allt för att ni ska få de verktyg ni behöver för att öka er insamling.