Projekt & arbetsgrupper

Medlemmarnas engagemang och kunskap utgör en central del för att FRII ska kunna bidra till en positiv utveckling av insamling och givande i Sverige.

I arbetet med olika frågor är det viktigt för FRII att få del av medlemmarnas kunskap och erfarenhet så att underlag och beslut blir så bra och relevanta som möjligt. Därför tillsätts referens- eller arbetsgrupper.

Det kan också vara medlemsorganisationer eller medarbetare som ser ett behov av att skapa informella nätverk för att utbyta erfarenheter. FRII driver också projekt där medlemmar, och andra, kan vara delaktiga.

Vill du starta ett nätverk eller delta i någon arbetsgrupp? Kontakta oss på info@frii.se

Referensgrupp för kvalitet och styrning

Gruppen är ett bollplank och stöd för utveckling och förstärkning av FRIIs kvalitetsarbete inom redovisning, intern kontroll och styrning samt granskning av insamlingsorganisationer.

Kontakt: Charlotte Rydh, charlotte(a)frii.se

Referensgrupp för nyckeltal och insamlingsstatistik

Gruppen arbetar med utveckling och uppföljning av nyckeltal som kan användas för att regelbundet följa utveckling av insamling och givande till FRIIs medlemsorganisationer. Gruppen bidrar även till utveckling av FRIIs insamlingsstatistik.

Kontakt: Josefiina Ben Azzouz, josefiina(a)frii.se

Referensgrupp för dataskyddsförordningen

Med hjälp av en referensgrupp tar FRII fram riktlinjer för hur personuppgifter bör behandlas i relation till insamlingsverksamhet under dataskyddsförordningen (GDPR).  Riktlinjerna finns nu i en andra version.

Läs mer

Referensgrupp för digitalt och betalningslösningar

Gruppens uppgift är att bevaka området och identifiera nya möjligheter och risker för insamlingsorganisationer, så att FRII kan förmedla detta till våra medlemmar. Gruppen består av digitala strateger och analytiker från några av de större medlemsorganisationerna. De bidrar i utveckling av kurser, träffar nya leverantörer/ entreprenörer/plattformar och agerar rådgivande till FRII kring behov i det praktiska arbetet med digital insamling.

Kontakt: Charlotte Rydh, charlotte(a)frii.se

Nätverk för F2F och D2D

För de medlemmar som arbetar med F2F och/eller D2D finns detta nätverk som arbetar för att utbyta erfarenheter och verka för att dessa insamlingsmetoder utförs i enlighet med FRIIs riktlinjer.

Kontakt: Jenny Brandt, Gruppchef F2F, Amnesty