Bufff

Bufff är en nationell barnrättsorganisation som är politisk och religiöst obunden. Föreningen drivs som ideell förening. Syftet är att ge stöd till Barn och Ungdom som har en Förälder/Familjemedlem i häkte, Fängelse eller frivård.

Bufff har arbetat för och med målgruppen sedan 2001 men då under namnet Bryggan.

Organisationens övergripande mål är att barn och ungdom med familjemedlem i fängelse, häkte och eller frivård skall synliggöras som grupp och erbjudas adekvat stöd oavsett etnicitet, kön, religionstillhörighet och eller geografisk ort.

Bufff Sverige organiserar idag nio lokalföreningar runt om i Sverige och ansvarar för driften av det nationella distansstödet via 020 och chatt.

Insamlade medel

Insamlat under 2017 (KR)

218 175

Insamlat under 2016 (KR)

10 000

BG: 900-5114
PG: 900514-1
Besöksadress: Magnus Ladulåsgatan 6A, 118 66 Stockholm

Flera medlemmar