Erikshjälpen

Vi bekämpar fattigdom och utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter. Erikshjälpen är en biståndsorganisation med fokus på barns rättigheter.

Med en kristen värdegrund och utifrån Barnkonventionen kämpar vi för att barn som lever i fattigdom och utsatthet ska få en bättre framtid.

Erikshjälpen startades av ett barn, och det unika med vårt sätt att jobba är att vi involverar barnen och deras familjer i våra projekt så att de själva är med och förändrar sin framtid.

Vi arbetar för barn i ca 20 länder inklusive Sverige. Våra Second-Hand butiker ger viktiga intäkter till arbetet och gör samtidigt en insats socialt och för miljön.

Insamlade medel

Insamlat under 2017 (KR)

104 557 054

Insamlat under 2016 (KR)

102 743 000

Insamlat under 2015 (KR)

84 856 701

Insamlat under 2014 (KR)

78 274 835

Insamlat under 2013 (KR)

87 867 266

Insamlat under 2012 (KR)

74 619 764

Insamlat under 2011 (KR)

71 000 000

BG: 900-9283
PG: 900928-3
Besöksadress: Bergmossevägen 5, 570 15 Holsbybrunn
Postadress: Box 1, 570 15 Holsbybrunn

Flera medlemmar