Latinamerikagrupperna

Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening, som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist, jämställt och hållbart samhälle.

Vi stödjer människors kamp för demokrati och mänskliga rättigheter. Våra samarbetspartners i Latinamerika är ursprungsfolks-, bonde- och lantarbetarorganisationer. Vi ser kampen som global och arbetar därför med att påverka beslutsfattare och opinionsbildare även i Sverige.

Latinamerikagrupperna har lokalgrupper på många orter runt om i Sverige för de som vill aktivera sig och lära sig mer om Latinamerika.

Insamlade medel

Insamlat under 2017 (KR)

771 417

Insamlat under 2015 (KR)

1 119 521

Insamlat under 2014 (KR)

918 409

Insamlat under 2013 (KR)

1 006 486

Insamlat under 2012 (KR)

1 386 360

Insamlat under 2011 (KR)

1 968 494

PG: 901017-4
Besöksadress: Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm