Prostatacancerförbundet

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Varje dag får 25 män prostatacancer och sammanlagt lever 85 000 män med diagnosen. Kunskapen om upptäckt och botemedel är otillräcklig.

Med bättre diagnos- och behandlingsmetoder kan många män slippa onödigt lidande och sänkt livskvalitet.

Intäkterna går till:

  • Forskning för nya behandlings- och diagnosmetoder
  • Opinionsbildning för kampen mot prostatacancer
  • Stipendier för kompetensutveckling

Insamlade medel

Insamlat under 2017 (KR)

14 198 000

Insamlat under 2016 (KR)

13 264 000

Insamlat under 2015 (KR)

10 621 217

Insamlat under 2014 (KR)

5 425 220

Insamlat under 2013 (KR)

4 462 395

Insamlat under 2012 (KR)

3 362 665

Insamlat under 2011 (KR)

1 819 772