Om Frii

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, är en branschorganisation som arbetar för tryggt givande. Våra drygt 150 medlemmar representerar en bredd av ideella organisationer med olika ändamål, av olika storlek och på olika platser i landet. Gemensamt är viljan att bidra till en bättre värld och tillsammans samlade de in 8,7 miljarder kronor (2017) från allmänheten, företag och organisationer.

Här samlas Sveriges största och ledande insamlingsorganisationer, såsom Unicef Sverige, Cancerfonden, Rädda Barnen, Läkare Utan Gränser och Världsnaturfonden WWF, och många mindre organisationer. Läs mer om våra medlemmar i Medlemslistan.

Insamling av gåvor ska bedrivas transparent, etiskt och professionellt. Därför arbetar FRII med kvalitet och styrning, utbildning och påverkan i frågor som har betydelse för givande och insamling. FRII skapar mötesplatser och bidrar med kunskap, men ställer också krav på våra medlemmar att följa riktlinjer.

Verksamhetsidé

FRII är en branschorganisation som arbetar för ökat givande i Sverige genom att förbättra förutsättningarna för våra medlemmar att samla in gåvor på ett förtroendeingivande sätt.

Vision

Ett Sverige där alla har högt förtroende för insamling och givandet ökar för varje år.

Styrdokument

Stadgar

pdf

Arbetsordning elektorsgrupp

pdf

Arbetsordning valberedning

pdf

Årsredovisning 2017

pdf

Årsredovisning 2016

pdf

Årsredovisning 2015

pdf

Årsredovisning 2014

pdf