Årsmöte

FRIIs årsmöte

FRII är en ideell förening där föreningsstämman, årsmötet, är det högsta beslutande organet. Varje medlem har en röst. Årsmötet ska hållas senast i maj. Kallelse till årsmötet ska ske minst fyra veckor före mötet och motioner ska vara styrelsen tillhanda åtta veckor innan årsmötet. Årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga minst två veckor före mötet.

Årsmötet 2019 hålls den 23 maj. Klicka här för att anmäla dig. 

FRIIs årsmöte 2018 hölls i Stockholm den 23 maj. Drygt 70 deltagare representerade 47 organisationer.
FRIIs årsmöte bjöd på tillbakablickar över året som gått, men också på välkomnande av nya styrelseledamöter, omvärldsspaningar och presentation av framtida satsningar.
Anna Rosling Rönnlund höll också en föreläsning om ”factfulness”, där hon utmanade invanda tankemönster när vi tolkar nyheter och skeenden i världen.

Generalsekreterare Charlotte Rydh redogjorde verksamhetsberättelsen för 2017. Under året har FRII påbörjat en rad olika satsningar både operativt och strategiskt som spänner över allt från utveckling kring FRIIs kvalitetskod och relevant granskning av insamlande organisationer, till olika former av medlemskap, förstärkt intressepolitiskt arbete och ökad kunskaps- och kompetensutveckling.
Ett stort fokusområde har också varit den nya dataskyddsförordningen, GDPR. En referensgrupp har arbetat med frågan intensivt under året, vilket resulterat i tydliga riktlinjer för alla medlemsorganisationer att använda sig av.

STYRELSE VALD

En styrelse valdes, i enlighet med valberedningens förslag:

Per Leander, ordförande FRII. Foto: Malin Ekelund
Per Leander, ordförande FRII. Foto: Malin Ekelund

Per Leander, generalsekreterare för Friends, valdes till ordförande för ytterligare två år.
Övriga styrelseledamöter med fortsatt mandat eller omval:
Cajsa Wiking, generalsekreterare, Operation Smile
Johan Pettersson, generalsekreterare, Oxfam Sverige
Eva Rundgren Forsberg, administrativ chef, Världsnaturfonden WWF
Jesper Nilsson, senior strategisk rådgivare, Rädda Barnen
Marika Hjelm-Siegwald, chef för kommunikation och insamling, Stockholms Stadsmission
Samt nyvalda på två år:
Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare, WaterAid
Lovisa Fhager Havdelin, generalsekreterare, Teskedsorden

FRAMTID, OMVÄRLDSSPANINGAR OCH ”FACTFULNESS”

Några framtida satsningar presenterades. Bland annat kommer en grupp att arbeta med stadgeändringar och en annan med frågor kring ekonomi och granskning.
Omvärldsspaningar kring betalningslösningar, ny teknik, förändrade givarbeteenden och företag som blir ändamålsdrivna fick avsluta den formella delen av årsmötet.
Därefter tog Anna Rosling Rönnlund från Gapminder vid och höll en föreläsning på temat ”factfulness”. Bland annat delade hon med sig av 10 tips på hur man kan utmana sina invanda tankemönster när man tar del av nyheter och själv försöker tolka omvärlden och utvecklingen i samhället.

Anna Rosling Rönnlund, Gapminder. Foto: Malin Ekelund

 

Aktuellt protokoll kommer inom kort.

Årsmöteshandlingar 2018

Dagordning årsmöte FRII 2018

pdf

§8 Verksamhetsberättelse 2017

pdf

§9 FRIIs Årsredovisning 2017

pdf

§10 FRIIs Revisionsberättelse 2017

pdf

§13-15 Valberedningens förslag till FRIIs årsmöte 2018

pdf

§16 Elektorsgruppens förslag till FRIIs årsmöte 2018

pdf

§19-20 Förslag till fastställande av medlemsavgift

pdf

Protokoll tidigare Årsmöten

Protokoll Årsmötet 2017

pdf

Protokoll Årsmötet 2016

pdf

Protokoll Årsmötet 2015

pdf