Styrelse

FRIIs högsta beslutande organ är årsmötet. På årsmötet väljs kommande års styrelse som har till uppgift att förvalta föreningens angelägenheter. Styrelsen består av 8 ledamöter från medlemsorganisationer. Uppdraget utförs volontärt.

FRIIs styrelse 2017 – 2018

Per Leander

Ordförande, Generalsekreterare  – Friends

Tel: 08-545 519 90

Mob: 070-226 63 55

Kristina Sparreljung

Vice ordförande, Generalsekreterare – Hjärt-Lungfonden

Tel: 08-566 24 245

Mob: 070-854 42 45

Kicki Aldrin

Ansvarig stora givare – Stockholms Stadsmission

Mob: 072-402 86 75

Jesper Nilsson

Senior Strategisk Rådgivare – Rädda Barnen

Tel: 08-698 92 43

Marika Hjelm-Siegwald

Kommunikations- och insamlingschef – Stockholms Stadsmission

Tel: 08-684 230 60

Johan Pettersson

Generalsekreterare – Oxfam

Tel: 010-199 32 20

Mob: 070-193 76 20

Eva Rundgren Forsberg

Kassör, Chef avdelning Administration – Världsnaturfonden WWF

Tel: 08-624 74 07

Mob: 072-589 86 92

Cajsa Wiking

Generalsekreterare – Operation Smile

Mob: 070-864 81 51