Guide till Almedalen 2018

Det är många av våra medlemsorganisationer som satsar både stort och smått i Almedalen; Civilsamhället gör sin röst hörd under politikerveckan och vi vill gärna lyfta fram våra medlemmars engagemang.
Arrangörerna presenteras i bokstavsordning.

Astma- och Allergiförbundet

Koll på underhåll – ”Hur rustar vi skolan för en god innemiljö?”
Måndag 2 juli 12:30 – 13:15
Skeppsbron, H124

Samtal/paneldiskussion. Medverkande: Robert Fahlgren, 2:e vice ordf, Lärarförbundet, Lina Hultqvist, ordf, Sveriges Elevkårer, Skolfastighetsbolag, Britta Permats, VD, Svensk Ventilation, Maritha Sedvallson, ordf, Astma- och Allergiförbundet, Theres Systimetsä, moderator, Astma- och Allergiförbundet.
Till eventet

Tisdag 3 juli
Astma- och Allergiförbundet och funktionshinderorganisationer om vård för kroniskt sjuka. Mer information kommer inom kort.

Hur kan inomhusmiljö och ventilationskontroll i skollokaler förbättras?
Onsdag 4 juli 10:00 – 10:50
Holmen, H604

Paneldiskussion. Medverkande: Maritha Sedvallson, förbundsordförande, Astma- och Allergiförbundet, Kurt Ingeborg, styrelseledamot, Funktionskontrollanterna, Britta Permats, vd, Svensk Ventilation.
Till eventet

 

Barncancerfonden

Barncanceröverlevare och politiker i samtal om framtidens barncancervård
Onsdag 4 juli, klockan 14:00 – 14:45
Biostaden Borgen, Hästgatan 24

Varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. För en trygg och säker barncancervård, med personal som orkar stanna, krävs insatser idag. Och för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen i barncancervården måste vi agera på flera fronter. Vad är politikerna villiga att göra?
Seminarium. Barncancerfonden och barncanceröverlevarna Axel, 13 år, Freja, 14 år, och Isak, 25 år, bjuder in socialutskottet och socialminister Annika Strandhäll till ett samtal om barncancervården.
Till eventet

 

Bris

Barnens röster i #metoo: Hur går vi vidare för alla barns trygghet från våld och övergrepp?
Onsdag 4 juli 15:00 -15:45
Best Western Strand, Strandgatan 34 (Teatern)

Efter #metoo-uppropet under hösten 2017 ökade barns samtal till Bris om sexuella övergrepp och trakasserier. På seminariet diskuteras hur arbetet för barns trygghet hemma, i skolan, och på fritiden, kan gå vidare. Hur kan vi förändra så att fler barn kan berätta om svåra saker och söka stöd? Medverkande: Magnus Jägerskog, Generalsekreterare, Bris, Lena Hallengren, Barn- och jämställdhetsminister, Julia-Desirée Obitian, #tystiklassen, Annabelle Novak Bråberg, Fler unga, Alice Sjölin, Fler unga, Olga Persson, Generalsekreterare, Unizon, Sofia Grönkvist, Chef gruppstödsenheten Bris, Johanna Palmström, moderator.
Till eventet

Från skolstress till suicid. Hur motverkar vi psykisk ohälsa bland barn och unga?
Onsdag 4 juli 16:00 – 17:00
Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 (Teatern)

Psykisk ohälsa är det största folkhälsoproblemet för barn och unga under deras uppväxt, och det vanligaste ämnet när barn kontaktar Bris. På seminariet diskuteras psykisk ohälsa i ett brett perspektiv, från skolstress och prestationspress till depression och självmordstankar. Hur bryter vi trenden?
Medverkande: Magnus Jägerskog, Generalsekretare, Bris, Anna Ekström, Gymnasieminister, Anders W Jonsson, Gruppledare och sjukvårdspolitisk talesperson, Centerpartiet, Lina Hultkvist, Ordförande, Sveriges Elevkårer, Anna Bessö, Chef för avdelningen för livsvillkor och levnadsvanor, Folkhälsomyndigheten, Hadi Qasemi, Fler unga, Louise Waldenby, Fler unga, Johanna Palmström, moderator.
Till eventet

 

Bräcke diakoni

Skam den som skäms! – Om att synliggöra samhället ur vuxna syskons perspektiv
Tisdag 3 juli 9:30 – 10:15
Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B24

Förutsättningarna för familjer där någon har en funktionsnedsättning eller sjukdom har ändrats dramatiskt de senaste 100 åren. Politiska beslut går rakt in i vardagslivet.
Medverkande: Rakel Lornér, Projektledare Projekt Vuxensyskon, Bräcke diakoni, Maria Blad, Projektmedarbetare Projekt Vuxensyskon, Bräcke diakoni, Erika Wermeling, Kommunikationschef, STIL- personlig assistans och politisk påverkan
Till eventet

Upphandling av välfärd – vad händer med kvaliteten, tilliten och idéburenheten?
Tisdag 3 juli 11:00 – 13:00
Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B24

Medverkande: Lars Trägårdh, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Mats Jutterström, Handelshögskolan i Stockholm, Thomas Schneider, kvalitetschef, Bräcke diakoni, Ola Segnestam Larsson, Bräcke diakoni/Ersta Sköndal Bräcke högskola, Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson, Kristdemokraterna, Said Abdu, näringspolitisk talesperson, Liberalerna, Peter Helander, regionalpolitisk talesperson, Centerpartiet, Janine Alm Ericson, ekonomisk-politisk talesperson, Miljöpartiet
Till eventet

Hur möter vi äldreomsorgens framtida utmaningar?
Tisdag 3 juli 15:00 – 16:30
B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B24

Äldreomsorgen står inför utmaningar som alltfler äldre, teknikskifte och brist på personal. Personcentrerad omsorg och kompetensförsörjning är några av de viktigaste nycklarna. Kan även dokumentärfilm, upplysning och påverkansarbete ha en effekt? Och mot vilken vision för vi framtidens äldreomsorg?
Till eventet

Gör plats för alla på arbetsmarknaden – Hur ska arbetsgivare få upp ögonen för värdefull kompetens?
Tisdag 3 juli 16:45 – 17:45
B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B 24

Varför är det 2018 – trots högkonjunktur – fortfarande få personer med funktionsnedsättning som kommer in och stannar kvar på arbetsmarknaden? Vad behövs för att nå förändring? Medverkande: Emma Lyrdal, arbetsgivare, Bräcke diakoni, Martin Vadelius, Arbetsförmedlingen, Rasmus Isaksson, förbundsordförande, DHR, Ann-Britt Åsebol, suppleant, Socialutskottet (M), Anna-Lena Sörenson, vice ordförande, Socialutskottet (S)
Till eventet

 

Buff

Hur vill de politiska partierna förbättra stödet till barn med en frihetsberövad familjemedlem?
Onsdag 4 juli 15:45 – 16:05
Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21

Debatt: Barn och ungdomar med en frihetsberövad familjemedlem är en försummad och åsidosatt grupp som ofta saknar det stöd de har rätt till. Idag är stödet bristfälligt på många håll i landet vilket ökar risken för att barn och unga utvecklar psykisk ohälsa och egen kriminalitet.
Till eventet

 

Djurens rätt

Hur kan unga påverka politiken?
Måndag 2 juli kl. 17:00-17:45
Syregården, Södra Kyrkogatan 6

Frågan om hur djur behandlas engagerar allt fler och allt fler vill göra skillnad, även om inte alla kallar sig för aktivister. Hur gör vi världen bättre? Går det att påverka samhället? Hur gör man för att påverka riksdag, regering och kommun? Hur skapar vi opinion? Vad är hållbar aktivism?
Till eventet

Vad vill ungdomsförbunden göra för att minska köttkonsumtionen?
Måndag 2 juli kl. 18.00-18.45
Syregården, Södra Kyrkogatan 6

Varannan ung tycker att det behövs politiska åtgärder för att minska köttkonsumtionen i Sverige och nästan hälften av väljarna tycker att vi behöver minska vår köttkonsumtion. Hur ska köttkonsumtionen minska? Vad gör ungdomsförbunden? Vilka visioner har de för djurskyddet?
Till eventet

Vegoskiftet – hur skapar vi en bättre framtid för djuren och planeten?
Måndag 2 juli kl. 20.00-20.45
Syregården, Stora scenen, Södra Kyrkogatan 6

Förra året minskade köttkonsumtionen rekordmycket. Vegotrend, klimatdebatt, hälsa och etiska skäl ligger bakom. Är köttnormen på väg att utmanas? Vad driver utvecklingen? Vad kan vi göra för att främja proteinskiftet och övergången till mer vego?
Till eventet

Välj vego
Måndag 2 juli 19:00 – 22:00
Södra Kyrkogatan 6, Syregården

Mötes- och debattplats. Var tionde svensk är vegetarian eller vegan, men det är många fler än så som gått över till att äta mycket vego utan att kalla sig för varken det ena eller det andra. Är du redan vegetarian eller vegan, vill du hitta inspiration för att äta mer vego, träffa andra eller är du bara nyfiken?
Till eventet

 

Djurskyddet

En svensk livsmedelsstrategi – hur går det? Uppfyller strategin kraven från konsumenterna?
Måndag 2 juli kl 14:00–15:00
E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 (Sal E35)

Regeringen har gett i uppdrag till berörda myndigheter att bidra till en ökad svensk matproduktion. Men vad är det vi ska producera och hur?

Arrangeras tillsammans med Vi Konsumenter, Sveriges Konsumenter, WWF Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen och World Animal Protection.
Till eventet

Vad tycker riksdagspartierna om djurskyddsfrågor?
Tisdag 3 juli kl 10:00–11:45
D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 (Sal D22)

Riksdagen antar i juni en ny djurskyddslag. Men den innebär små förändringarna för djuren och frågorna står långt ner på den politiska dagordningen. Sveriges samlade djurskyddsorganisationer arrangerar en gemensam utfrågning av riksdagspartierna.
Arrangeras tillsammans med Djurens Rätt, World Animal Protection, Compassion in world Farming och Svenska Djurskyddsföreningen.
Till eventet

Att ta hand om djur kan rädda livet på kvinnor och barn
Tisdag 3 juli kl 13:15–14:45
E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3 (Sal E30)

Våld i nära relation drabbar många kvinnor/partners och barn varje år, något som orsakar stort lidande och ca 13 kvinnors död varje år. Familjens husdjur, som oftast är kära familjemedlemmar, skadas/dödas också av våldet.
Arrangeras tillsammans med Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta (VOOV) och Djurens Rätt.
Till eventet

Hur fungerar djurskyddskontrollerna?
Onsdag 4 juli kl 09:30–10:45
D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 (Sal D22)

Sverige har snart en ny djurskyddslagstiftning, men hur säkerställer vi att lagen efterlevs? Hur arbetar länsstyrelsen med djurskyddskontrollerna?
Till eventet

Söt, snabbväxande, produktiv och sjuk – när aveln blir extrem
Torsdag 5 juli kl 10:00–11:15
D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1 (Sal D22)

I århundraden har människan försökt påverka hur djurens avkommor ska se ut, bete sig eller producera. Inriktningen på aveln har dock förändrats genom åren och blivit mer och mer extrem vilket leder till att många djur lider på grund av sitt utseende eller andra egenskaper.
Till eventet

 

Erikshjälpen, World Childhood Foundation

Barnhem – hur vår vilja att göra gott kan göra ont
Måndag 2 juli 15:00 – 15:45
Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12 Visby

Seminarium. Medverkande: Danie

l Grahn, generalsekreterare, Erikshjälpen, Britta Holmberg, programchef, vice generalsekreterare, World Childhood Foundation, Annika Billing, programchef, SOS Barnbyar Sverige, Anna Ekstedt, senior utredare, Jämställdhetsmyndigheten, Kattis Ahlström, moderator.
Till eventet

 

Erikshjälpen

Hos oss är varje människa en VIP
Onsdag 4 juli 08:30 – 09:30
Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43 – 45

Frukostseminarium om ideella aktörer som anordnare av arbetsmarknadsprogram. Medverkande: Mia Clewemar Lindquist, HR-chef, Erikshjälpen, Pär Alfredsson, nationell chef, Equmeniakyrkan, Azadeh Rojhan Gustafsson, Socialdemokraterna, Lotta Finstorp, Moderaterna.
Till eventet

 

Forska Utan Djurförsök

Life Science utan djurförsök – en framtidsvision
Måndag 2 juli 14:00 – 15:00
Uppsala universitet, Campus Gotland, B-huset, Cramérgatan 3, sal B11

Nya djurförsöksfria metoder har potential att bättre än försöksdjur efterlikna vad som sker i människan. Hur kan dessa metoder gynna Life Science?
Till eventet

 

Frälsningsarmén

Hur kan vi ge utsatta för människohandel tillgång till sina rättigheter?
Tisdag 3 juli 11:15 – 12:05
Frälsningsarméns eget tält, Hamnplan, H211

Människohandeln är en humanitär katastrof i det dolda som drabbar de mest utsatta. En målgrupp som alldeles för ofta faller mellan stolarna och blir utan juridisk hjälp och socialt stöd. Hur kan vi se till att de får tid, tillit och perspektiv på sina liv och rättigheter?
Till eventet

Hur kan vi angripa det globala problemet med människohandel på lokal nivå?
Tisdag 3 juli 14:00 – 14:50
Frälsningsarméns eget tält, Hamnplan, H211

Samtal. Medverkande: Emma Cotterill, jurist och verksamhetsansvarig för socialt arbete, Frälsningsarmén Helsingborg, Fanny Pettersson, kriminalinspektör, fokusgruppen prostitution, Polisen Helsingborg, Bo Sonesson, säkerhetschef, Helsingborgshem, Madeleine Sundell, moderator, nationell samordnare mot människohandel, Frälsningsarmén.
Till eventet

Hur sätter vi punkt för att allt fler barn och ungdomar drabbas av psykisk ohälsa och fattigdom?
Onsdag 4 juli 11:15 – 12:05
Frälsningsarméns eget tält, Hamnplan, H211

Varför lever allt fler barn i ekonomiskt utsatta familjer och varför drabbas fler barn och ungdomar av psykisk ohälsa. Vilka åtgärder görs?
Till eventet

Hur kan vi sätta punkt för den nya hemlösheten?
Onsdag 4 juli 14:00 – 14:50
Frälsningsarméns eget tält, Hamnplan, H211

Vilka är orsakerna till den nya hemlösheten? Vi ser fattigpensionärer, ungdomar och kvinnor, i ökat antal. Hur kan vi sätta punkt för detta?
Till eventet

Kyrkans roll att hjälpa utsatta
Torsdag 5 juli 11:15 – 12:05
Frälsningsarméns eget tält, Hamnplan, H211

 

 

Hjärt-  lungfonden

Sedd i vården
Tisdag 3 juli, 13:00 – 14:45
Skafferiet, Hälsodalen, S:t Hansplan 2

Seminarium om personcentrerad vård, som är ett sätt att jobba så att du känner dig sedd varje gång du har kontakt med vården. Något som är extra viktigt för personer som lever med livslånga sjukdomar. Det händer något i oss människor när vi blir lyssnade på och sedda.
Till eventet

 

Hungerprojektet

Kvinnors deltagande – avgörande för att nå hållbarhetsmålen
Onsdag 4 juli 17:00 – 17:45
Sverige i Världen, Donnersgatan6

Hur kan vi tillsammans arbeta för ökad representation av kvinnor inom olika delar av samhället?
Medverkande: Silvia Ernhagen, vd Hungerprojektet, Tove Dahlgren, vd, AllBright, Maria Weimer, riksdagsledamot, (L), Céline Giertta, moderator, Concord.
Till eventet

 

Håll Sverige Rent

Plastskräpet på stan och i havet – vem ska lösa problemet?
Onsdag 4 juli 11:00
Briggen Tre Kronor

Plastskräp fyller våra hav och inom EU diskuteras åtgärder mot engångsartiklar av plast. I Sverige pågår flera utredningar om plastens skadeverkningar och producenterna kan få ett större ansvar för skräp i stan och på platser där det vistas mycket folk. Panelsamtal med representanter från regeringskansliet, Naturvårdsverket, näringslivet, kommun och Håll Sverige Rent.
Till eventet

 

IOGT – NTO

Styr fake news alkoholdebatten?
Måndag 2 juli 13:00 – 13:50
Kilgränd 1, Soberian

Alkohol har en negativ inverkan på individen och samhället. Samtidigt finns det starka ekonomiska intressen som försöker måla upp en alternativ bild. Framförallt kring alkoholens effekter på hälsa. Hur påverkar medveten och omedveten desinformation alkoholdebatten och hur kan vi värja oss?
Till eventet

Alkohol och våld – kan en restriktiv alkoholpolitik öka tryggheten?
Tisdag 3 juli 09:30 – 10:30
Birgers gränd 7, Ideella Trädgården

Alkohol är den enskilt största faktorn bakom våld i samhället. En minskad alkoholkonsumtion är därför det enskilt effektivaste sättet att skapa ett tryggare samhälle med mindre våld. Hur ska det gå till och vilka synergivinster finns att hämta?
Till eventet

 

Raoul Wallenberg Academy och Teskedsorden

I Sverige finns ingen rasism
Onsdag 4 juli 14:00 – 14:50
Södra Kyrkogatan 6, Syregården

Samtal om främlingsfientlighet i dagens Sverige och om #WarmUpOurGlobe och Reality Check.
Medverkande: Sarah Scheller, Verksamhetsansvarig, Raoul Wallenberg Academy, Camilla Rehn, Utbildningsansvarig, Teskedsorden, Aygül Kabaca, Utbildningsledare, Mångkulturellt centrum, Maria Fabricius, Medgrundare, Open Act, Saeid Esmaeilzadeh, Serieentreprenör och medgrundare, Serendipity GroupVi har också en markyta (nr. 422) tisdag till torsdag där vi pratar om rasism i skolan utifrån appen Reality Check – Sveriges första app mot rasism.
Till eventet

 

SOS Barnbyar Sverige

Hur kan social innovation stötta Leaving Care – när unga lämnar samhällsvård – och SDG 8.6?
Tisdag 3 juli 13:00 – 14:00
Hästgatan 2, Halvarsson och Hallvarson

Seminarium med: Catharina Gehrke, generalsekreterare SOS Barnbyar, Zainab Hussaini, gruppchef SOS Barnbyars mentorsprogram Hammarkullen, Ungdom mentorsprogram Hammarkullen, Bodil Långberg, barnrättsexpert, Petra Klawatsch, ordförande Familjehemsmöten, Marina Johansson, kommunalråd med ansvar för Sociala frågor, IFO, Funktionshinder och Folkhälsa, Göteborgs stad.
Till eventet

 

Stödkris

Kan narkotikamissbrukare och kriminella bli en kraft för att öka tryggheten i samhället?
Tisdag 3 juli 16:00 – 16:40
Hamnplan, H208, ECAD-KRIS-RNS-tältet

STÖDKRIS arbetar med att på olika sätt söka medel samt att på ett bra sätt kunna hjälpa lokalföreningarna KRIS. Dessa föreningar stödjer och hjälper människor ur ett liv fyllt av missbruk och kriminalitet, in i en drogfri gemenskap där det finns en stark kamratskap och en solidarisk förening som alltid ställer upp.
Medverkande: Ali Reunanen, Ordförande, STÖDKRIS. Ett samarrangemang med KRIS – Kriminellas revansch i samhället.
Till eventet

 

Svenska Afghanistankommittén och Läkare utan Gränser

När krigets lagar bryts – Att arbeta med bistånd i konflikt
Tisdag 3 juli 19:30 – 19:50, tisdagen den 3 juli
Syregården, Södra Kyrkogatan 6

I ett samtal med representanter från Svenska Afghanistankommittén och Läkare Utan Gränser delas erfarenheter om hur det är att arbeta med bistånd i länder som Afghanistan och Centralafrikanska Republiken.
Till eventet

Förutsättningar för fred – Om biståndets roll för lokalt fredsbyggande
Onsdag 4 juli 9:00 – 9:45
Sverige i Världen, Donnersgatan 6

Samtal om hur utvecklingssamarbete, humanitärt arbete och fredsbyggande hänger ihop. Svenskan, Afghanistankommittén, Sida, Folke Bernadotteakademin (FBA) och Diakonia.
Till eventet

 

Svenska Läkare mot Kärnvapen

Kom och mät ditt blocktryck och snacka kärnvapen med oss!
Tisdag 3 juli 12:00 – 13:00
Hamnplan

Läkare och nedrustning – att arbeta preventivt för kärnvapennedrustning
Tisdag 3 juli 15:30-16:00
Slottsterrassen 6, Läkartidningens tält

Hur påverkar effekterna av en kärnvapenexplosion samhället och sjukvården? Kan vi förbereda oss för kärnvapnens konsekvenser? Ett samtal mellan Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren och Svenska Läkare mot Kärnvapens vice ordförande Åsa Lindström.
Till eventet

Kärnvapnens framtid – vad säger forskningen och politiken om avskräckning och förbudsavtal?
Onsdag 4 juli 15:00-16:00
Uppsala universitet – Campus Gotland, Cramérgatan, Visby, Sverige Sal B23

Diskussion och föreläsning med Peter Wallensteen, Professor, Uppsala universitet, Tytti Erästö, Forskare, SIPRI, Sofia Arkelsten, Riksdagsledamot, Moderaterna, Kerstin Lundgren, Riksdagsledamot, Centerpartiet, TBC, Socialdemokraterna, Bodil Valero, EU-parlamentariker, Miljöpartiet och Sofia Tuvestad, Policysamordnare, Concord Sverige.
Till eventet

Kom och mät ditt blocktryck och snacka kärnvapen med oss!
Torsdag 5 juli 12:00 – 13:00
Hamnplan

 

Svenska Röda Korset

Retorikkris speglar värderingskris
Måndag 2 juli 14:00 – 15:00
Hamnplan, Röda Korsets monter, H254

Seminarium. Medverkande: Sofia Arkelsten, riksdagsledamot, Moderaterna, Patrik Oksanen, ledarskribent(c), Hudiksvalls Tidning, Dan Svanell, pr-konsult, tidigare mångårig pressekreterare hos s-ministrar, Ljungros, vice ordförande, Svenska Röda Korset, Marco Helles, mångfaldskonsult, moderator.
Till eventet

Traumafokuserat arbete med små barn som har erfarenhet av flykt undan krig och konflikt
Måndag 2 juli 17:20 – 18:00
S:t Hansgatan 21, Barnrättstorget, rum Gotländska ljuset.

Hur kan vi samtala med barn om svåra erfarenheter? Vad behöver barn som varit utsatta för svåra livshändelser extra mycket av? Vad kan vi göra när krisen dessutom är pågående? Föreläsning med Josefine Paulsen, leg. psykolog, Röda Korsets behandlingscenter Uppsala.
Till eventet

Social hållbarhet i praktiken – hur tar näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle sitt ansvar?
Tisdag 3 juli 10:30 – 11:30
Hamnplan, Röda Korsets monter, H254

Seminarium. Medverkande: Jonas Berg, ICA-handlare, ICA Maxi, Södertälje, Lena Hök, Senior VP Green & Community Investment, Skanska AB, Tove Möller, ansvarig för mångfald och social hållbarhet, Swedavia, Martin Ärnlöv, generalsekreterare, Svenska Röda Korset, Nathalie Piehl, Moderator.
Till eventet

Efter krisen – hur skapar vi ett gemensamt lärande?
Torsdag 5 juli 11:00 – 12:00
Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

Vilket ansvar ska civilsamhället och näringslivet ta i nationell krisberedskap? Seminarium med Anders Forsberg, Rådgivare Nationell Beredskap, Svenska Röda Korset, Peter Claesson, Säkerhetschef, Scandic Hotels, Karin Johannesen, Stockholm Stad.
Till eventet

Rätten till familjeåterförening – vad händer med den?
Torsdag 5 juli 15:00 – 16:00
Hamnplan, Röda Korsets monter, H254

Seminarium med Dick Clomén, policychef, Svenska Röda Korset.
Till eventet