Anna Fairbass tillträder som ny enhetschef på Bris

Anna_Fairbass_Bris

Anna Fairbrass är ny chef för enheten för kommunikation, opinion och påverkan på Bris.

Hon har lång erfarenhet från ideell sektor och kommer närmast från en roll som marknads- och kommunikationschef på fackförbundet DIK. Innan dess har hon flera års erfarenhet av att jobba med barnrättsfrågor på Rädda Barnen.

– Jag hoppas att jag med min erfarenhet kan bidra till att ytterligare stärka Bris position och viktiga arbete för barn, både det direkta stödet och det långsiktiga påverkansarbetet. Det känns fantastiskt roligt att kliva in i en organisation som har ett så starkt varumärke och som redan kommit väldigt långt i sitt kommunikations- och digitaliseringsarbete. Min utmaning handlar om att göra något riktigt bra ännu lite bättre, säger hon.