Nr 1 2018 –
om Effektmätning

Välkommen till årets första nummer av Patos!

Den här gången i helt nytt utseende och på ny webb-plats.
Detta nummer handlar om effekt. Att mäta, rapportera och visa på effekten av det arbete man gör.

Det handlar, som Charlotte Rydh skriver i sin ledare, om att göra både gott och rätt!

Nedan kan du ta del av sex fördjupande artiklar på temat effekt.

Trevlig läsning!