Psykologiska mekanismer bakom givande

Seminarium

Föreläsare: Arvid Erlandsson, forskare
Rum: 361
Tid: 13:15-14:00

Psykologiska mekanismer bakom givande: Hjälpande kan drivas av hjärtat, hjärnan, boken, tummen och kikaren. Vilka känslor, tankar och trosföreställningar är det som ökar (och minskar) vår motivation att hjälpa andra? I denna föreläsning så kommer jag att presentera en taxonomi med fem olika psykologiska mekanismer som samtliga visat sig kunna påverka sannolikheten att vi hjälper.

De fem mekanismerna är:
1) Känslor inför de behövande (empati & sympati).
2) Upplevd möjlighet att göra skillnad.
3) Upplevt personligt ansvar.
4) Attityd gentemot insamlaren och/eller de behövande.
5) Förväntade konsekvenser för en själv om man hjälper eller inte hjälper.

Jag kommer presentera egna och andras forskningsresultat och göra mitt bästa för att koppla samman vetenskaplig forskning och den praktiska verksamheten för insamlare.