Representerar civilsamhället det samhälle vi verkar för?

WORKSHOP

Föreläsare: Lovisa Fhager Havdelin, Generalsekreterare Teskedsorden & Theo Tamim, projektassistent på Teskedsorden
Rum: 361
Tid: 15.30 – 16.15

Civilsamhälllesorganisationer uppfattas ofta som mer varierande och inkluderande än den privata och den offentliga sektorn, men att vara en mångsidig organisation handlar om mer än bara jämställdhetspolitik. Det betyder att man kan dra nytta av en mängd olika åldrar, etnicitet, åldrar, kön, sexuell läggning och social bakgrund.