utbildningar

FRII bidrar med kunskap inom insamling, givande och kvalitetsarbete som är kopplat till givande.

Antalet människor som arbetar med insamling blir allt fler och kraven på kompetensutveckling och kunskap är allt större. Insamling sker inte bara i FRIIs medlemsorganisationer, utan också hos andra ideella aktörer, i kultursektorn, på högskolor och universitet. Kunskap om insamling behöver finnas hos rådgivare inom filantropi och andra som berörs av insamling.

Vi som branschorganisation eftersträvar och vill medverka till hög kompetens i allt arbete med insamling, givande och kvalitetsarbete. Detta oavsett om man arbetar i en av FRIIs medlemsorganisationer, eller i någon annan organisation.
Det bidrar till tryggt givande.

Vi har flera återkommande utbildningar, som vår populära grundkurs i insamling, eller vår utbildning till certifierad fundraiser som vi genomför tillsammans med Berghs School of Communications. Vi utvecklar ständigt vårt utbud av både längre utbildningar, kurser och föreläsningar, utifrån behov, önskemål och omvärldens krav. Vi samarbetar med relevanta partners som bidrar med kompetens och kunskap till vårt utbud.