Bokningsvillkor

FRIIs BOKNINGSVILLKOR
Din anmälan är bindande. Nedan finner du de villkor som gäller om du ändå skulle behöva boka av eller boka om din plats.

Betalning
Kursavgift betalas i förskott vid anmälan. Betalning erlägges mot faktura. Betalningsvillkor 30 dagar. Vid sen anmälan gäller att betalning ska vara FRII tillhanda senast vid kursstart.

Av-eller ombokning
Vid av- eller ombokning 2 – 4 veckor innan utbildningsstart debiteras 50 % av utbildningssavgiften. Om du avbokar/ombokar 0 – 2 veckor innan utbildningsstart debiteras 100 % av utbildningsavgiften samt vid internatutbildning debiteras även 100 % av logikostnaden. Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan person i samma organisation och ska då meddelas till FRII på info@frii.se.

Inställd eller flyttad utbildning
FRII förbehåller sig rätten att ställa in planerade utbildningar och ändra utbildningsdatum varvid eventuella inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver betalas ej. Om detta sker meddelas du i god tid.