Andningstekniker i yoga: Så förbättrar du din praktik

Grundläggande andningstekniker i yoga

När du utövar yoga är det viktigt att fokusera på din andning. Genom att använda rätt andningstekniker kan du förbättra din yoga-praktik och uppnå bättre resultat. Här är några grundläggande andningstekniker i yoga som du kan använda för att förbättra din yogapraktik.

Pranayama – Yogisk andning

Pranayama är en yogisk andningsteknik som hjälper dig att kontrollera din andning och öka din medvetenhet om din kropp. För att utföra pranayama-andning, sitt i en bekväm position med rak rygg och slappna av. Placera en hand på din mage och en hand på bröstet. Andas in genom näsan och känn hur magen expanderar. Andas sedan ut genom näsan och känn hur magen drar ihop sig. Upprepa detta i några minuter tills du känner dig avslappnad och fokuserad.

Mer om detta på Fridawirsen.se, som är yoga-instruktör med 10-års erfarenhet.

Ujjayi – Oceanandningen

Ujjayi är en andningsteknik som hjälper dig att skapa en lugn och avslappnad känsla i kroppen. För att utföra ujjayi-andning, sitt i en bekväm position med rak rygg och slappna av. Andas in genom näsan och andas sedan ut genom näsan med en liten öppning i bakre delen av halsen. Detta skapar ett ljud som liknar ljudet av havet. Upprepa detta i några minuter tills du känner dig avslappnad och fokuserad.

Kapalabhati – Skallglansandning

Kapalabhati är en andningsteknik som hjälper till att rensa dina luftvägar och öka din energi. För att utföra kapalabhati-andning, sitt i en bekväm position med rak rygg och slappna av. Andas in genom näsan och andas sedan ut genom näsan genom att dra magen inåt. Upprepa detta i några minuter tills du känner dig avslappnad och fokuserad.

Genom att använda dessa grundläggande andningstekniker i din yoga-praktik kan du förbättra din andning och uppnå bättre resultat. Var noga med att fokusera på din andning och slappna av under hela din yoga-session.

Fördjupning av andningstekniker

Att förbättra din yoga-praktik handlar inte bara om att göra fler asanas eller att förlänga din tid på mattan. Andningstekniker är en viktig del av yoga som kan hjälpa dig att fördjupa din praktik och uppnå större inre ro och fokus. Här är några avancerade andningstekniker som du kan lägga till i din yoga-rutin:

Anulom Vilom – Näsväxelvis andning

Anulom Vilom, också känd som näsväxelvis andning, är en teknik som hjälper till att balansera de två huvudenergierna i kroppen, ida och pingala. Denna teknik kan hjälpa dig att rensa dina näsor och öka syretillförseln till kroppen. Så här gör du:

 1. Sitt i en bekväm position med rak rygg.
 2. Stäng höger näsborre med höger tumme och andas in genom vänster näsborre.
 3. Håll andan i några sekunder.
 4. Stäng vänster näsborre med ringfingret och öppna höger näsborre.
 5. Andas ut genom höger näsborre.
 6. Andas in genom höger näsborre.
 7. Håll andan i några sekunder.
 8. Stäng höger näsborre och öppna vänster näsborre.
 9. Andas ut genom vänster näsborre.
 10. Upprepa stegen 2-9 i 5-10 minuter.

Bhramari – Humlebiandningen

Bhramari, också känd som humlebiandningen, är en teknik som hjälper till att lugna sinnet och minska stress och ångest. Denna teknik involverar att producera en högfrekvent ljudvibration genom näsan. Så här gör du:

 1. Sitt i en bekväm position med rak rygg.
 2. Stäng ögonen och koppla av.
 3. Placera dina tummar i öronen och fingrarna på pannan.
 4. Andas in djupt genom näsan.
 5. Andas ut genom näsan samtidigt som du gör ett högfrekvent ljud som liknar en humlebi.
 6. Upprepa stegen 4-5 i 5-10 minuter.

Sitali – Kylande andning

Sitali, också känd som kylande andning, är en teknik som hjälper till att sänka kroppstemperaturen och lugna sinnet. Denna teknik involverar att rulla tungan och andas in genom munnen. Så här gör du:

 1. Sitt i en bekväm position med rak rygg.
 2. Rulla tungan och forma den till en “U”.
 3. Andas in genom tungan med ett visslande ljud.
 4. Håll andan i några sekunder.
 5. Andas ut genom näsan.
 6. Upprepa stegen 3-5 i 5-10 minuter.

Genom att lägga till dessa avancerade andningstekniker i din yoga-rutin kan du uppnå större inre ro och fokus. Kom ihåg att ta det lugnt och försiktigt när du utför dessa tekniker och kontakta en instruktör om du har några frågor eller oro.

You might like