för ett starkt civilsamhälle

Sex av tio svenskar skänker pengar till någon organisation. FRII arbetar för ökat givande i Sverige därför att vi tror på ett starkt civilsamhälle. Genom att förbättra förutsättningarna för insamling av gåvor vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling.