Därför påverkas vårt humör av vädret

Vädret kan ha stor inverkan på hur vi mår. En solig dag känner många sig mer energiska och glada; omvänt, på en regnig eller molnig dag kan vissa människor uppleva ett lägre humör och mindre motivation. Detta är inte bara anekdotiskt; det finns vetenskapliga bevis som tyder på att våra känslor påverkas av vädret, vilket är nyheter från sverigemagasinet.

Väder vs. hälsa

Forskning har föreslagit ett samband mellan väderförhållanden och psykiska problem som t.ex depression och ångest. Människor som lider av säsongsbunden affektiv störning (SAD) rapporterar ofta att de mår sämre under vintermånaderna när dagarna är kortare och kallare. Bristen på solsken under dessa perioder kan leda till känslor av sorg eller hopplöshet. Samtidigt kan vissa uppleva att de känner sig mer energiska, kreativa och sällskapliga när vädret är soligt.

Det är okänt varför den är ansluten

Det exakta sambandet mellan väder och humör är fortfarande oklart, men vissa experter tror att temperaturen kan vara en bidragande faktor. Människor tenderar att känna sig mer energiska i varma temperaturer, medan kalla temperaturer kan leda till känslor av slöhet eller trötthet. Andra miljöfaktorer som lufttryck, luftfuktighet och vind kan också påverka vårt humör. Hög luftfuktighet kan till exempel göra människor irriterade och obekväma, medan blåsiga dagar kan orsaka en känsla av obehag eller ångest.

Sök hjälp om du känner dig påverkad

Det är viktigt att komma ihåg att även om vädret kan ha en inverkan på våra känslor, är det i slutändan upp till oss att hantera vår egen mentala hälsa. Om du känner dig deprimerad under vissa typer av väder är det viktigt att prata med en läkare eller en psykolog. De kan hjälpa dig att hitta sätt att hantera dina symtom och ge dig verktygen för att hantera dem effektivt. Försök också att fokusera på aktiviteter som ger dig glädje och se till att du får mycket vila. Att ta hand om dig själv kommer att bidra till att oavsett vad vädret för med sig kan du fortfarande behålla ditt mentala välbefinnande.

You might like