Tips för bättre bilder

En bra bild är subjektiv och kan vara olika för olika personer. Generellt sett kan man säga att en bra bild har klara och detaljerade färger, bra ljus, bra komposition och vara intressant, ha ett tydligt budskap eller historia. Det är viktigt att tänka på syftet med bilden och vem den är tänkt för. Det finns många faktorer att tänka på när man tar bilder, här är några tips för att ta bra bilder:

 1. Bra ljus är avgörande för att ta bra bilder och porträtt. Försök att fånga bilder när ljuset är mjukt, till exempel tidigt på morgonen vid exempelvis havet eller sent på eftermiddagen. Undvik direkt solljus eftersom det kan skapa hårda skuggor och skarpa kontraster.
 2. Komposition: Tänk på hur du placerar objektet eller personen i bilden. Använd “regler för tredelad komposition” för att skapa balans i bilden.
 3. Fokus: Var noga med att fokusera på det viktigaste i bilden. Du kan använda kamerans autofokus eller manuell fokus för att få det rätt.
 4. ISO: ISO är kamerans känslighet för ljus. Ju högre ISO-värde, desto känsligare är kameran för ljus. Men om ISO-värdet är för högt kan det leda till brus i bilden.
 5. Bländare och slutartid: Bländare och slutartid påverkar hur mycket ljus som tränger in i kameran och hur skarp bilden är. Lägre bländare och längre slutartid gör att mer ljus tränger in i kameran och skapar en skarpare bild.
 6. Var inte rädd för att experimentera med olika inställningar och perspektiv för att se vad som fungerar bäst för dig.
 7. Använd olika redigeringsverktyg för att förbättra bilden, till exempel för att justera kontrast, färg och ljus. Men var försiktig med att inte överdriva och förstöra bilden.

De här tipsen är allmänna och kan variera beroende på vad du vill ta för bild och vilken typ av kamera du använder. För att få ut det mesta av din kamera är det viktigt att läsa kamerans manual och experimentera med olika inställningar. 

För att ta bra bilder med din mobiltelefon kan du följa dessa tips:

 1. Ställ in rätt exponering och fokus. Tryck länge på skärmen för att välja fokusområdet och justera exponeringen.
 2. Använd gridlines för att hjälpa till med kompositionen.
 3. Ta flera bilder i rad så att du får en chans att välja den bästa.
 4. Använd kamerans inbyggda redigeringsverktyg för att justera ljus, färg och kontrast.
 5. Experimentera med olika vinklar och perspektiv för att göra bilden mer intressant.
 6. Var noga med att rengöra kameran objektiv för att undvika fläckar och smuts på bilden.

Övrigt
Om du har gjort en radonmätning som visar förhöjda halter av radon bör en radonbesiktning göras. Radonbesiktning i Stockholm görs enkelt på plats. Syftet med radonbesiktnigen är att ta reda på vilka saneringsåtgärder som krävs för att komma åt problemet. Långvarig exponering av för höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Att mäta radon på arbetsplatser är arbetsgivarens ansvar. Mätning av radon på arbetsplatser sker i två steg. Det första steget är en grundläggande orienterande mätning, och om det behövs är steg två en kortare uppföljande mätning.

You might like