Vad du bör veta innan du handlar med aktier som företag

Aktiehandel är ett av de mest effektiva sätten att investera pengar i ett företag. Genom att handla med aktier i ett bolag blir du delägare i bolaget och har därmed rätt till vinstutdelning och tillgång till bolagets information. Men det finns också en rad andra faktorer som spelar in när man handlar med aktier som företag och det är viktigt att känna till dessa faktorer innan man gör några investeringar. I det här inlägget går vi igenom några av de viktigaste punkterna du bör tänka på innan du handlar med aktier, obligationer etcetera som företag.

Börja med att skaffa din lei kod

För att kunna handla med finansiella instrument som företag måste du först registrera dig hos lei-registret. Du gör detta genom att fylla i en enkel ansökningsblankett och skicka in den till registret. När du har fyllt i och skickat in din ansökan kommer du att få din unika lei kod skickad till dig via e-post. Denna lei-kod behöver du sedan för att kunna handla med aktier, obligationer och andra finansiella instrument som företag.

Undersök marknaden för att hitta bra investeringsmöjligheter

Innan du börjar investera pengar i ett företag eller i något annat värdepapper, bör du först undersöka marknaden för att hitta rätt investeringar. Det är viktigt att undersöka både värdet på värdepappret och bolagets ekonomiska ställning innan man investerar i bolaget. Här är några tips för att hitta bra investeringsmöjligheter:

 • Börja med att undersöka konkurrensen på marknaden.
 • Undersök sedan om det finns några bolag som erbjuder liknande produkter eller tjänster som du gör.
 • Kolla upp om dessa bolag är noterade på en börs (om de inte är det så kan du fundera på att själv lista ditt bolag på en börs för att öka dess exponering).
 • Kontrollera om ditt bolag har en hög likviditet och om det finns några likviditetsproblem.
 • Kontrollera om ditt bolag har några skulder eller avbetalningar som du måste betala av.
 • Börja undersöka marknaden för att hitta rätt investeringar för dig.

Detta är naturligtvis inte allt, men det är en riktigt bra start. Viktigast av allt bör du kunna tro att det specifika företaget skulle kunna växa i framtiden.

Bestäm vilken typ av värdepapper du vill investera i

Det finns mer att handla än bara aktier. Först bör du överväga om du vill investera i aktier eller obligationer. Obligationer är ett lån du ger till ett bolag i utbyte mot en viss ränta. Obligationer är vanligtvis tryggare än aktier eftersom de är mer förutsägbara och har lägre risk. En aktie är en del av ett bolags aktiekapital. När du köper en aktie blir du en delägare i bolaget och har rätt till eventuella vinster. Nackdelen är att det är svårare att förutse hur bolaget kommer att prestera och därför är det mer riskabelt att investera i aktier. Du kan också fundera på att investera i värdepapper som inte är anslutna till något företag, till exempel valutor eller råvaror. Dessa är ofta mer riskabla än aktier eller obligationer, men de kan också ge stora vinster. Dessutom finns det även index, fonder och ETF:er som du kan investera i. Om du vill investera i aktier eller obligationer, bör du först välja vilket land du vill investera i (eftersom aktier och obligationer är länkade till land). Därefter kan du gå vidare och välja vilket bolag du vill investera i.

Välj rätt tidpunkt för din investering

Det är inte så enkelt att välja rätt tidpunkt för att investera i ett företag, men det är viktigt att välja rätt tidpunkt så att du inte går miste om några viktiga möjligheter. Det finns flera faktorer som spelar in när du väljer att investera i ett företag. Du bör tänka på följande:

 • Välj en tidpunkt då marknaden är stabil och inte påverkas av några större händelser.
 • Välj en tidpunkt då intresset för den aktuella branschen är högt.
 • Välj en tidpunkt då bolagets vinster är stabil och förutsebar.
 • Välj en tidpunkt då bolagets tillgångar är höga.

Detta är bara några få saker som du kan tänka på innan du går in på marknaden. Det finns många fler faktorer som spelar in när du gör en investering, men för att kunna investera på rätt sätt måste du göra din egen research.

## Förstå riskerna med värdepapper

Först och främst måste du förstå att alla värdepapper, såsom aktier, obligationer, aktieindex, fonder etcetera, innebär en risk. Detta innebär att du kanske inte får din investering tillbaka eller att du får mindre än du investerat. Det finns några saker som du kan göra för att minska riskerna:

 • Var säker på att du vet vad du gör.
 • Var säker på att du har gjort din research och att du har förstått det företag du investerar i.
 • Var säker på att du har förstått de risker som finns med de värdepapper du köper.
 • Var säker på att du har förstått hur du kan förlora pengar i värdepappret.

Jag hoppas att den här artikeln har gett dig en bättre förståelse för hur du kan investera ditt företags pengar i värdepapper, samt en bättre förståelse för riskerna med att investera i värdepapper.

You might like