Blåbetong i bostäder

Blåbetong, även känt som blå lättbetong, är ett byggmaterial som tillverkades under perioden 1929 till 1975. På grund av dess enkelhet och lätta hantering användes materialet ofta för att konstruera både väggar och bjälklag.

Eftersom blåbetong var ett populärt byggmaterial under denna tid kan det finnas många bostäder som är konstruerade med detta material. Om ditt hus byggdes under denna tidsperiod finns det en möjlighet att det innehåller blåbetong. Men att ha blåbetong i sin bostad innebär inte nödvändigtvis alltid en hälsorisk. 

Ungefär 400 000 bostäder i Sverige innehåller idag blå lättbetong. Det har särskilt används i områden som Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Västerås, Borås och Jönköping. De vanligaste varumärkena var Durox och Ytong. Trots att tillverkningen upphörde 1975 har byggandet med blåbetong fortsatt fram till ungefär 1985.

Att mäta radon är det enda sättet att upptäcka den. Genom en radonmätning kan man fastställa om radonhalten överskrider riktvärdet på 200 Bq/m³. Blåbetong kan orsaka så höga radonhalter som över 1000 Bq/m³, så om mätningen visar förhöjda halter kan det vara värt att göra en gammamätning för att undersöka om det kan bero på blåbetong. För att få tillförlitliga resultat bör radonmätningen göras under eldningssäsongen som varar från oktober till och med april, med en mätperiod på minst två månader.

Om det visar sig att radonhalten i bostaden är för hög, är det viktigt att ta reda på orsaken. Förbättrad ventilation är vanligtvis det första steget för att minska radonhalten. Om man misstänker att blåbetong kan vara orsaken till höga radonhalter kan en gammamätning göras med hjälp av en gammamätare som mäter gammastrålning från den radioaktiva betongen. En gammamätning ger direkt svar och kan vara ett effektivt sätt att fastställa om blåbetong är en faktor. 

Det är enbart genom att genomföra en radonmätning som man kan fastställa om en bostad har för höga halter av radon. Syftet med en mätning är att utvärdera om radonhalten i bostaden överskrider referensnivån på 200 Bq/m3. För att uppnå tillförlitliga resultat och få ett årsmedelvärde rekommenderas en långtidsmätning som genomförs under eldningssäsongen mellan 1 oktober och 30 april. Mätperioden bör vara minst två månader för att ge en tillförlitlig bedömning av radonhalten.

You might like