Blåbetong i hus

Blåbetong – ett namn som många av oss kanske inte har hört talas om, men som kan vara potentiellt farligt och finns i många hus och byggnader. Blåbetong är ett byggnadsmaterial och var tidigare (1929 -1975) populärt i svensk byggindustri. Det farliga är radiumet som det innehåller. När radium sönderfaller, bildas radon – en osynlig, luktfri gas som är känd för att vara en potentiell orsak till lungcancer. För att förvärra situationen avger blåbetong även gammastrålning, vilket ökar dess hälsorisk.

Om radon

Höga radonhalter i inomhusluften kan vara farligt. I Sverige räknar man med att omkring 500 människor drabbas av lungcancer varje år på grund av radonexponering. För att sätta det i perspektiv, är riktvärdet för radon i inomhusluften satt till 200 Bq/m3. När detta gränsvärde överskrids måste åtgärder vidtas för att säkerställa en säker inomhusmiljö.

Om blåbetong

I dagens Sverige finns det uppskattningsvis 400 000 bostäder som innehåller blåbetong. Det är viktigt att komma ihåg att en bostad som innehåller blåbetong inte automatiskt innebär höga radonhalter. Men under vissa omständigheter kan detta material vara en bidragande faktor till farligt höga radonhalter. 

Radonmätning

Det enda sättet att garantera en radonfri inomhusmiljö och upptäcka radon är att mäta. Radonhalten mäts i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft. Gränsvärdet är 200 Bq/m3 som årsmedelvärde. Långtidsmätning ger ett pålitligt årsmedelvärde, medan korttidsmätning ger en snabb indikation på eventuella radonproblem.

Om mätningen visar förhöjda radonhalter är nästa steg att fastställa orsaken. En gammamätning kan hjälpa dig att avgöra om blåbetong är en faktor. En expert på radon kan använda en gammamätare för att mäta gammastrålningen som avges av materialet och därmed uppskatta radonhalten. Om blåbetongen är boven i dramat kan åtgärder vidtas, såsom att förbättra ventilationen, använda radontapet eller ta bort materialet.

Radonsanering

Vid en radonbesiktning får du hjälp av en besiktningsman för att identifiera hur radonet tränger in i ditt hem, vilket gör det möjligt att välja lämpliga åtgärder för en radonsanering. Priset för sanering varierar beroende på hus och omfattning.

Med medvetenhet, radonmätning och lämpliga åtgärder kan vi skydda oss själva och våra familjer från höga radonhalter. Att förstå farorna med blåbetong och radon är det första steget mot en säkrare inomhusmiljö.

You might like