Faran med radon inomhus

Radon är en gas som bildas naturligt när uran och radium sönderfaller i marken och berggrunden. Denna gas kan tränga in i byggnader och samlas upp inomhus. Om den når höga koncentrationer kan det innebära en fara för människors hälsa.

Faktum är att radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. När vi andas in radon sönderfallsprodukter, som kallas radondöttrar, kan dessa partiklar fastna i lungorna och avge strålning som kan skada celler och öka risken för cancer.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) utgör radon den största enskilda orsaken till lungcancer bland icke-rökare och den näst största orsaken till lungcancer överlag. Detta gör det till en allvarlig hälsorisk som inte bör underskattas..

Själva radonmätningen av radon kan göras med hjälp av en radonmätare som placeras i det rum där du tillbringar mest tid, till exempel sovrummet eller vardagsrummet. Det är viktigt att mäta radonhalten under en längre period, vanligtvis minst två månader, för att få en mer noggrann uppskattning av de genomsnittliga nivåerna.

Om mätningarna visar att radonhalten i ditt hem är högre än de säkra gränsvärdena, vilket är 200 Bq/m³ enligt WHO, kan du vidta åtgärder för att minska nivåerna. Det finns flera sätt att minska radonhalten, beroende på hur höga de är och varifrån radonet kommer in i huset

Det är också viktigt att notera att radonhaltiga områden kan variera från plats till plats. Vissa områden kan ha högre koncentrationer av radon än andra, beroende på den geologiska formationen i området. Det är därför bra att kontakta lokala myndigheter för mer information om radonrisker i ditt område.

I sammanfattning är radon en fara för människors hälsa och det är viktigt att mäta nivåerna i ditt hem och vidta åtgärder vid behov för att minska nivåerna. Genom att ta detta på allvar kan du minska risken för lungcancer och andra hälsoproblem relaterade till radon.

You might like