Gör din radonmätning denna säsong

Vårt hem är vårt fristad, en plats där vi ska känna oss trygga och säkra. Men visste du att det kan finnas en osynlig fara som kan hota vår inomhusmiljö: radon. Denna säsong är det hög tid att ta steg för att säkerställa att din bostad är fri från radon.

Radon är en osynlig gas som bildas naturligt genom sönderfall av uran i marken. Radon kan tränga in i våra hem via marken, byggmaterial (blåbetong) och hushållsvattnet. Det har kopplats till lungcancer och är faktiskt den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning enligt WHO. Att vara medveten om radonhalterna i ditt hem är ett viktigt steg mot att skydda din och din familjs hälsa.

Hösten och vintern är den perfekta tiden att utföra en radonmätning på. Under den kalla årstiden är ventilationen minskad och radonhalten kan öka inomhus. Genom att mäta radonhalten nu kan du få en tydlig bild av din inomhusmiljö när den är som mest representativ.

Att genomföra en radonmätning är enkelt och effektivt. Med moderna mätare och pålitliga mätmetoder kan du snabbt och exakt få reda på om din bostad har en hög radonhalt. 

En radonmätning rekommenderas i följande situationer:

  • Vid köp av bostad

  • Vid genomförande av ombyggnationer

  • Efter genomförda förändringar i ventilationssystemet eller uppvärmningssystemet

  • Vid nybyggnation av en bostad

  • Om mer än tio år har passerat sedan den senaste radonmätningen utfördes

Ditt hem är en av dina största investeringar och din hälsa är ovärderlig. Genom att genomföra en radonmätning denna säsong kan du säkerställa att du tar ansvar för din inomhusmiljö och skyddar dig själv och din familj. Att agera nu kan förebygga potentiella hälsoproblem. 

Så passa på och boka din radonmätning denna säsong. Skapa en hälsosam och trygg inomhusmiljö för dig och din familj. Genom att mäta radon kan du ta det första steget mot en bättre och säkrare framtid.

You might like