Radonbesiktning hemma

Om du har gjort en långtidsmätning som visar förhöjda halter av radon bör en radonbesiktning göras. En radonbesiktning görs enkelt på plats i hemmet eller fastigheten och innebär att man får hjälp att undersöka radonhalterna på plats. Syftet är att ta reda på vilka saneringsåtgärder som krävs för att komma åt problemet.

Vid besiktningen hjälper en besiktningsman dig med att få en klar bild av hur radonet kommer in och kan tas bort. Radon kan komma från marken, byggnadsmaterial (blåbetong) och vattnet. Huskonstruktionen ses över och en genomgång av bostaden/fastigheten görs. Ventilationen kontrolleras, läckor söks och gammastrålning från byggnaden mäts. När allt är gjort och genomgånget får man reda på vilka åtgärder som krävs för att komma åt problemen. Det finns olika sätt att radonsanera på, beroende på var radon kommer från. När besiktningen och saneringen är gjord är det viktigt att att göra en ny radonmätning (kontrollmätning) för att säkerställa att radonhalterna har minskat och radonsaneringen gett resultat.

Så förbereder du dig inför en radonbesiktning

  • Ha mätrapporten/protokollet från radonmätningen tillgänglig
  • Vid besiktningen behöver golvbrunnar, vattenledningar, el och inspektionsluckor kommas åt av besiktningsmannen, så det är jättebra om det är förberett redan innan.
  • Andra dokument som är bra att ha nära till hands är planritningen över bostaden/fastigheten samt byggnadsbeskrivning.

ACATRAIN Radonmätning hjälper dig gärna med dina radonproblem – oavsett var du bor i Sverige! Här kan du beställa radonmätare. Att mäta är både billigt och enkelt!

You might like