RADONMÄTNING I VILLA FÖR EN TRYGGARE BOENDEMILJÖ

Att säkerställa en hälsosam boendemiljö är en prioritet för många villaägare och radonmätning spelar en avgörande roll i detta. Radon, en osynlig och luktfri gas som naturligt förekommer i berggrunden, kan nå farliga nivåer och kan i värsta fall leda till lungcancer. Här tar vi en närmare titt på varför och när radonmätning i villor är nödvändig.

Varför mäta radon i din villa:

Radon, en radioaktiv gas som bildas när radium sönderfaller i marken, är känd för att öka risken för lungcancer vid långvarig exponering. För att identifiera och övervaka radonhalterna i din villa är regelbundna mätningar viktiga. Detta är särskilt relevant vid:

  • Hus- och bostadsköp: Köpare har ansvaret att kontrollera eventuella radonproblem före köp.
  • Renoveringar och tillbyggnader: Förändringar i husets struktur kan påverka radonhalten.
  • Ventilationsändringar: Byte av ventilationssystem kan påverka luftomsättningen och därmed radonhalterna.

Hur utförs radonmätningar i villor:

Radonmätning i villor bör göras under normala boendeförhållanden och pågå i minst två månader mellan den 1 oktober och den 30 april för att få ett tillförlitligt årsmedelvärde. Den vanligaste metoden är användning av spårfilmsdosor, vilket ger ett medelvärde för hela mätperioden. Korttidsmätningar kan också utföras för snabba resultat, men dessa är endast rådgivande.

Det här behöver du veta om radon:

Radon är en färglös och luktfri gas som bildas naturligt i marken. När radongasen sönderfaller, bildas radondöttrar som kan fastna i luftvägarna och öka risken för lungcancer. Ungefär 500 lungcancerfall i Sverige tillskrivs årligen radonexponering, och omkring 325 000 bostäder i landet har radonhalter över det accepterade gränsvärdet på 200 Bq/m³.

Så enkelt är det att göra en radonmätning själv:

  • Beställ radondosor: Beställ dosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium.
  • Placera ut dosorna: Enligt instruktionerna på varje våningsplan.
  • Genomför mätningen: Låt dosorna vara på plats under minst två månader.
  • Skicka tillbaka dosorna: Efter mätperioden, skicka dosorna för analys.
  • Få resultatet: Inom cirka en vecka får du en rapport om radonhalten i din villa.

Viktigt:

  • Referensnivå och gränsvärde: Gränsvärdet för radonhalten i bostäder är 200 Bq/m³ som årsmedelvärde. Överskrids detta bör en utredning göras för att fastställa orsakerna och åtgärderna som behövs.
  • När du misstänker radon: Om du misstänker radon, genomför en mätning för att säkerställa en trygg inomhusmiljö.

Att vara medveten om radon och regelbundet utföra mätningar är nyckeln till att skapa en säker och hälsosam boendemiljö för dig och din familj. Beställ din radonmätning idag!

You might like