Vill du hjälpa människor i utsatthet? Utbilda dig till socialpedagog!

Om du gillar att ha nära kontakt med människor och göra en skillnad för dem som redan befinner sig långt ifrån marginalen i samhället är en socialpedagogisk utbildning värd att överväga. En socialpedagog arbetar nämligen med människor som lever i social, ekonomisk eller strukturell utsatthet på grund av olika omständigheter, i syfte att främja deras premisser i samhället. 

 

Socialpedagogik som sådan bygger på flera olika kunskapsområden, som förutom pedagogik och sociologi även omfattar socialt arbete, socialpsykologi, psykiatri och rättsvetenskap. Med dessa kunskaper i ryggsäcken kan du i din yrkesroll stödja människor i alla skeden av deras liv, såväl i skolan och på jobbet som i vardagen.

Läs till socialpedagog på plats eller på distans

Eftersom efterfrågan på socialpedagoger ökar i Sverige finns det ett antal möjligheter att utbilda sig för rollen. Du kan välja att läsa en folkhögskoleutbildning, en tvåårig yrkeshögskoleutbildning eller en treårig akademisk utbildning. Om du studerar socialpedagogik vid universitetet ligger innehållet rätt nära socionomprogrammet.

 

Oavsett vilken utbildning du väljer kan du välja mellan distansstudier eller studier på plats. En socialpedagogisk distansutbildning kan vara till förmån för dig som bor långt från en högskola, har familj och barn eller helt enkelt föredrar bekvämligheten och flexibiliteten i att studera på distans. Det kräver dock en hel del disciplin eftersom du själv behöver schemalägga dina dagar snarare än att följa högskolans schema.

Egenskaper som kännetecknar en bra socialpedagog

En socialpedagogisk utbildning passar inte alla, liksom all annan utbildning inte klär alla. Du måste vara engagerad i att hjälpa andra människor, vara ansvarsfull och självsäker och inte minst kunna tala om svåra frågor. Du måste kunna agera både professionellt och tålmodigt i pressade situationer och visa att du bryr dig om människorna du möter utan att bli för personlig.

 

Du behöver ha insikt i att människor i utsatthet är som alla andra människor, men att deras livsvillkor försämrats på olika sätt av olika skäl. Därför är det viktigt att du finns där för att stödja och lyssna på dem, och inte tro att du har en lösning utan att först sätta dig in i deras unika situation.

Ett steg närmare arbetsmarknaden

När du en dag är färdig med din socialpedagogiska utbildning är det dags att komma igång med jobbsökandet. Även om det som sagt är ett mycket eftertraktat yrke är konkurrensen hård. Precis som för alla andra nyutbildade kan det ta ett tag innan du får ditt drömjobb, men när du väl säkrat det kommer det vara mödan värt. 

 

Att arbeta som socialpedagog innebär att du gör skillnad för människor och på så sätt hjälper till att föra samhället i rätt riktning. När människor sviks av systemet behöver de någon som kan hjälpa dem att komma på fötter igen, och då är du där för att stötta dem. Som färdigutbildad kan du till exempel söka arbete inom LSS, HVB, barn- och ungdomsvården, kriminal- och missbruksvården samt äldreomsorgen, allt utefter din expertis och intresseområde. Möjligheterna är sålunda många och du är garanterad ett arbete som gör att du kommer att sova gott om natten.

You might like