Friends

Friends arbetar förebyggande mot mobbning och kränkningar. Vi samlar kunskap från forsknings- och skolvärlden och genererar ny forskning genom samarbeten med universitet.

Vi paketerar kunskapen i utbildningar som ger skolor, förskolor och idrottsföreningar tillgång till praktiska verktyg för att förebygga mobbning, diskriminering och kränkningar. Samtidigt bedriver vi opinionsbildning för att synliggöra mobbning och dess konsekvenser med syfte att lyfta frågan högt på den politiska dagordningen.

Insamlade medel

Insamlat under 2016 (KR)

29 040 577

Insamlat under 2015 (KR)

30 383 801

Insamlat under 2014 (KR)

27 705 867

Insamlat under 2013 (KR)

23 322 935

Insamlat under 2012 (KR)

16 946 988

Insamlat under 2011 (KR)

7 011 787

BG: 900-5273
PG: 900527-3
Besöksadress: Dalvägen 14, 169 56 Solna