Star for Life

Insamlade medel

Insamlat under 2016 (KR)

22 276 000

Insamlat under 2015 (KR)

22 802 030

Insamlat under 2014 (KR)

23 469 000

Insamlat under 2013 (KR)

19 574 169

Insamlat under 2012 (KR)

18 588 871

Insamlat under 2011 (KR)

21 528 122

Flera medlemmar