World’s Children’s Prize

Stiftelsen World’s Children’s Prize Foundation verkar för en värld där barnets rättigheter respekteras och där varje ny generation växer upp som humana “global citizens”.

Sedan starten år 2000 har 32,6 miljoner barn, som deltagit i det årliga WCP-programmet, lärt sig om barnets rättigheter och demokrati. De har stärkts och givits en röst för barnets rättigheter, lokalt och i världen. Flera miljoner av barnen tillhör de mest utsatta och visste inte tidigare att de hade rättigheter. Barnen arbetar i veckor eller månader med barnets rättigheter innan de genomför sin världsomröstning, i vilken de utser årets barnrättshjälte. Prispengarna används till att hjälpa några av världens mest utsatta barn till ett bättre liv, 2013 barn som drabbats av slaveri, barnsexhandel och krig. WCP-programmet stöds av 59 000 skolor i 108 länder och 606 organisationer och utbildningsmyndigheter. Drygt 50 000 lärare lär sig årligen om barnets rättigheter och metoder för att arbeta med dem. Till WCP:s beskyddare hör Nelson Mandela, drottning Silvia, Aung San Suu Kyi, Graça Machel och Desmond Tutu.

Insamlade medel

Insamlat under 2016 (KR)

6 496 000

Insamlat under 2015 (KR)

7 589 383

Insamlat under 2014 (KR)

10 959 710

Insamlat under 2013 (KR)

10 266 624

Insamlat under 2012 (KR)

7 938 863

Insamlat under 2011 (KR)

5 142 627

BG: 900-1868
PG: 900186-8
Besöksadress: Långgatan 13, Mariefred