Meny Dölj
Tillbaka

Insamlingsstiftelsen Alzheimerfonden stödjer svensk forskning inom demensområdet. Syftet är att bidra till att uppnådda kunskaper och forskningsresultat kan utnyttjas i vården och komma drabbade människor till nytta. Enskilda bidragare och organisationer har genom Alzheimerfonden möjlighet att stödja medicinsk forskning, undervisning och information om Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar samt utveckling av vård och metoder för behandling.

Alzheimerfonden stiftades 1988 och är sedan 2007 utvald som förmånstagare i Postkodlotteriet.

 

Webbadress: alzheimerfonden.se
E-post: info@alzheimerfonden.se
Telefonnummer: 020 – 30 11 30
Besöksadress: Rådmansgatan 88, 4tr. 113 29 Stockholm
Gåvonummer BG: 901-1198
Gåvonummer PG: 901119-8
Länk till effektrapport 2016: alzheimerfonden.se