Meny Dölj
Tillbaka

Barnfonden arbetar för att barn som lever under fattiga förhållanden i Afrika, Asien och Latinamerika ska få gå i skolan och få tillgång till hälso- och sjukvård. Vi ger familjer möjlighet att försörja sig själva och vi är med och skapar en långsiktig utveckling i det omgivande samhället.

I allt vårt arbete är barnen i fokus. Vi vill vara med och att skapa ett samhälle som respekterar och lyssnar på barnen, ett samhälle där varje barn har möjlighet att utvecklas på sina egna villkor och använda sin fulla potential.

För oss är respekt – både för den enskilda människan och för lokalsamhällets kultur och värderingar – grundläggande och något vi har med oss i allt vårt arbete. FNs konvention om barnets rättigheter är vägledande och vi stödjer barn och familjer oavsett tro, ursprung eller politisk övertygelse.

 

Webbadress: barnfonden.se
E-post: info@barnfonden.se
Tel: 040-12 18 85
Besöksadress: Kattsundsgatan 15, 203 12 Malmö
Postadress: Box 4100, 203 12 Malmö
Gåvonummer PG: 901302-0
Länk till effektrapport 2017: barnfonden.se