Meny Dölj
Tillbaka

Demensförbundet är Sveriges största anhörigorganisation för demenssjuka och deras anhöriga med 11 000 medlemmar och 130 Demensföreningar.

Demensförbundet stödjer Alzheimer- och övrig demensforskning genom Demensfonden, Demensförbundets forskningsfond. Det är livsviktigt att forskningen går snabbt framåt för att hitta bot mot demenssjukdomarna. Alla bidrag behövs.

Demensförbundets uppdrag är även är att via Demensföreningarna stödja demenssjuka och anhöriga på olika sätt. Demensförbundet sprider kunskap om demens, bevakar demenssjukas och anhörigas rättigheter, har samtalsgrupper för nydiagnostiserade, nätverk för unga anhöriga. Vi har juridisk rådgivning och telefonrådgivning.

Läs mer om oss på www.demensforbundet.se och på www.demensfonden.se

 

Webbadress: demensfonden.se
E-post: demensfonden@demensforbundet.se
Telefonnummer: 08-658 99 20
Besöksadress: Lundagatan 42 A 5 tr
Gåvonummer BG: 900-8582
Gåvonummer PG: 900858-2
Länk till kodrapport 2012: demensforbundet.se  
Länk till Effektrapport 2016: demensforbundet.se