Meny Dölj
Tillbaka

Hela Människan arbetar med socialt diakonalt arbete på uppdrag av flertalet kristna trossamfund. Med utgångspunkt från de lokala behoven arbetar Hela Människan i cirka 90 enheter och med 400 anställda samt många ideellt engagerade människor. Arbetet i sociala frågor syftar till att verka för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer och att bilda opinion.

 

Webbadress: helamanniskan.se
E-post: info@helamanniskan.se
Telefonnummer: 08-691 06 60
Besöksadress: Rehnsgatan 20, 6 trp, 113 57 Stockholm
Gåvonummer PG: 903216-0
Länk till kodrapport 2012: helamanniskan.se
Länk till effektrapport 2017: helamanniskan.se