Meny Dölj
Tillbaka

Föreningen Save the Orangutan är en välgörenhetsorganisation som har till syfte att verka för orangutangernas överlevnad och för bevarandet av deras livsmiljöer. I detta ingår att arbeta för en hållbar utveckling, (miljömässigt, ekonomiskt och social), tillsammans med relevanta lokalbefolkningar.

I föreningens uppgifter ingår att i Sverige sprida intresse och informera om problematiken kring orangutangerns överlevnad, detta genom till exempel föredrag, utställningar och via internet.

 

Webbadress: savetheorangutan.se
E-post: medlemsservice@savetheorangutan.se
Telefonnummer: 08-55 91 24 38
Postadress: Box 49052, 100 28 Stockholm
Gåvonummer BG: 900-1421
Gåvonummer PG: 900142-1
Länk till effektrapport 2017: savetheorangutan.se