Meny Dölj
Tillbaka

Utgångspunkten för Svenska FN-förbundets arbete är FN-stadgan och Millenniedeklarationen. I dessa dokument behandlas de olika temaområden som SFN arbetar med:

  • Fred, säkerhet och nedrustning
  • Utveckling och fattigdomsbekämpning
  • Mänskliga rättigheter och demokrati

Utöver FN-förbundets arbete med att driva opinion och delta i debatter inom dessa temaområden bedriver Svenska FN-förbundet insamlingskampanjer inom varje respektive temaområde: Röj-en-mina (fred, säkerhet och nedrustning), Skolmat blir kunskap (utveckling och fattigdomsbekämpning) och Flicka (mänskliga rättigheter). Svenska FN-förbundet har inom ramen för varje kampanj/temaområde valt att fokusera på relevanta och särskilt angelägna FN-projekt som saknar resurser. FN-förbundet stödjer också FN:s hjälpinsatser i samband med katastrofer, exempelvis naturkatastrofer och väpnade konflikter. FN-förbundet har genom FN-fonden ett registrerat 90-konto.

 

Webbadress: fn.se
E-post: info@fn.se
Telefonnummer: 08-462 25 40
Besöksadress: Skolgränd 2, Stockholm
Gåvonummer BG: 900-0795
Gåvonummer PG: 900079-5
Länk till effektrapport 2017: fn.se