Meny Dölj
Tillbaka

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en förening för människor som är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. Vi arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker. Svenska Freds är partipolitiskt och religiöst obundet. Vi bildades 1883 och en av grundarna, KP Arnoldsson, fick Nobels fredspris. Svenska Freds har ca 6000 medlemmar. Vi är Sveriges största och världens äldsta fredsförening.

 

Webbadress: svenskafreds.se
E-post: info@svenskafreds.se
Telefonnummer: 08-558 031 80
Besöksadress: Polhemsgatan 4, Kungsholmen, Stockholm
Gåvonummer PG: 90 10 85-1
Länk till effektrapport 2016: svenskafreds.se