Meny Dölj
Tillbaka

Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifondens är en välgörenhetsorganisation som arbetar utan vinstintresse. Vi har ett särskilt stort intresse för Cancer- och allergifrågor som har ett samband med miljön. Vissa samband är utforskade och erkända, men behovet att utforska miljöpåverkan är stort. Just nu stödjer vi ett 20- tal projekt inom området miljörelaterad cancer- och allergiforskning. Forskningen bedrivs på Universitetssjukhusen runt om i Sverige och huvudinriktningen är förebyggande med fokus på orsakerna på varför vi drabbas av cancer- och allergisjukdomar. Årligen delar vi ut ett Miljömedicinskt Pris till forskare som gjort betydande insatser inom cancer- och/eller allergiområdet och där insatsen också betytt mycket ur ett samhällsnyttoperspektiv. Vi stödjer även cancer- och allergi drabbade personer med rehabilitering och sjukdomsrelaterade kostnader. Behovet är stort och fortsatt engagemang är nödvändigt för att förbättra livsmiljön för redan drabbade.

 

Webbadress: Cancerochallergifonden.se
E-post: info@cancerochallergifonden.se
Telefonnummer: 08-34 59 30
Besöksadress: Munkbrogatan 2 Stockholm
Postadress: Box 2355, 103 18 Stockholm
Gåvonummber BG: 900-3609
Gåvonummer PG: 900360-9
Länk till Effektrapport 2017: www.cancerochallergifonden.se