Meny Dölj
Tillbaka

IndianChildren har som målsättning att förbättra livsvillkoren för fattiga indiska barn. Vi har en demokratisk grundsyn och tror på alla människors lika värde och rätt till en värdig uppväxt och tillvaro, oavsett etnicitet eller religion.

IndianChildren arbetar i huvudsak med skolutbildning och hälsovård, men stöttar även andra barnrelaterade verksamheter och projekt såsom ex. skyddade daghem för barn till prostituerade mammor i storstäder.

IndianChildren sponsrar olika skolor, både i städer och på landsbygden, men även enklare slumskolor, s.k. ”balwadis”, för barn utan social möjlighet att få gå i en vanlig skola. Många av barnen är sponsrade genom vårt fadderbarnsprogram.

IndianChildren har vid naturkatastrofer även bistått med medicin, mat och rent vatten.

 

Webbadress: indianchildren.se
E-post: info@indianchildren.se
Telefonnummer:  018- 489 81 41
Besöksadress:  Axel Johanssons Gata 3, 754 50 Uppsala
Postadress: Box 949, 751 09 Uppsala
Gåvonummer BG: 900-1843
Gåvonummer PG: 900184-3
Twitter:  @indian_children
Instagram:  @indianchildren
Facebook:  www.facebook.com/indianchildren
Länk till effektrapport 2016: indianchildren.se