Meny Dölj
Tillbaka

Bufff är en nationell barnrättsorganisation som är politisk och religiöst obunden. Föreningen drivs som ideell förening. Syftet är att ge stöd till Barn och Ungdom som har en Förälder/Familjemedlem i häkte, Fängelse eller frivård. Bufff har arbetat för och med målgruppen sedan 2001 men då under namnet Bryggan.

Organisationens övergripande mål är att barn och ungdom med familjemedlem i fängelse, häkte och eller frivård skall synliggöras som grupp och erbjudas adekvat stöd oavsett etnicitet, kön, religionstillhörighet och eller geografisk ort.

Bufff Sverige organiserar idag nio lokalföreningar runt om i Sverige och ansvarar för driften av det nationella distansstödet via 020 och chatt.

Webbadress: bufff.nu
E-post: info@bufff.nu
Telefonnummer: 08-50129310
Besöksadress: Magnus Ladulåsgatan 6A, 118 66 Stockholm
Gåvonummer BG: 900-5114
Gåvonummer PG: 900514-1
Facebook: facebook.com/BufffSverige